ana sayfa > Algoritma > Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri ( Mantıksal Akış Diyagramları)

Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri ( Mantıksal Akış Diyagramları)

Salı, 28 Nis 2009 yorum ekle yorumlara git

image74Mantıksal akış diyagramları herhangi bir duruma göre algoritmanın akış yönünün değiştiği durumlarda tasarlanır. Bu yön değişimi için belirli karar durumları ile sorgulamalar yapılır. Örneklerimizle konuyu anlatmaya çalışalım.

Örnek 1: Girilen 2 sayıdan büyük olanı ekrana yazdıran programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Şimdi bu örnekte doğrusal akış diyagramlarından farklı olarak bir karar verme söz konusu. girilen ilk sayı x olsun ikinciside y olsun. x sayısımı y den büyük yoksa y sayısı mı x den büyük yoksa iki sayı birbirine eşitmi. Bu durumda bir karar verme ve bu karar sonucunda büyük olan sayının ekrana yazdırılması söz konusudur.

Değişkenler
Birinci sayı: x
İkinci sayı: y

Algoritma
Adım 1: Başla
Adım 2:Birinci sayıyı gir.(x)
Adım 3:İkinci sayıyı gir.(y)
Adım 4:Eğer x>y ise ekrana 1. sayı büyüktür yaz.
Adım 5:Eğer y>x ise ekrana 2. sayı büyüktür yaz.
Adım 6:Ekrana sayılar birbirine eşittir yaz.
Adım 7:Bitir

Akış Diyagramı

algo6

Örnek 2: Girilen bir sayının tek mi çift mi olduğunu tespit eden programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Şimdi böyle bir soruda bir  sayının 2 ye bölündüğü zaman 0 kalanını verirse sayı çift 1 kalanını verirse sayı tek olduğu bilgisini hatırlatmamız lazım. Yani burda yine bir karar verme söz konusudur. Mesala

5 sayısı tek mi çift mi ?               5    i 2 ye bölersek kalan 1            Tek
18 sayısı tek mi çift mi ?             18 i 2 ye bölersek kalan 0           Çift

Bir sayının bölümden kalanını bulan matematiksel bir fonksiyon mevcuttur. Birçok programlama dilinde de bu fonksiyon tanımlanmıştır. Mod fonksiyonu denilen bu fonksiyonun kullanılışı:

6 mod 2        anlamı  6 nın 2 ye bölümünden kalan sonuç değeri sıfır.
7 mod 2        anlamı   7 nin 2 ye bölümünden kalan sonuç değeri birdir.

Değişken
Girilen sayı : x

Algoritma
Adım 1:Başla
Adım 2:Herhangi bir sayı giriniz.(x)
Adım 3:Eğer x mod 2 =0 ise ekrana çift yaz değilse tek yaz.
Adım 4:Bitir

algo8

Örnek 3: Girilen sıcaklık değerine göre bir suyun katı, sıvı ve gaz olma durumunu gösteren programın algoritmasını ve akış şemasını tasarlayınız.

Şimdi soruyu çözmeden önce kimya konularını biraz hatırlayalım. Su sıfır derecenin altında katı, 0-100 derece arasında ise sıvı, 100 dereceden fazla ise gaz halinde bulunur. Dolayısı ile bu soruda kullanıcı su sıcaklığını girdikten sonra belirli karşılaştırmalar yaparak karar vermemiz lazım.

Değişkenler
Sıcaklık değeri: t

Algoritma
Adım 1:Başla
Adım 2:Sıcaklık değerini giriniz.(t)
Adım 3: Eğer t<0 ise Ekrana katı yaz.
Adım 4: Eğer t>0 ve t<100 ise ekrana sıvı yaz değilse gaz yaz.
Adım 5: Bitir.

Akış Diyagramı
algo9

Yukarıdaki akış diyagramından da anlaşılacağı gibi t değeri giriliyor. önce 0 dan küçük mü ona bakıyoruz. eğer küçükse ekran katı yazıyor ve programı bitiyor değilse diğer karar verme durumu oluşuyor. bu sefer 0 ile 100 arasında olup olmadığı sorgulanıyor. evet ise ekrana sıvı yazıyor değil ise girilen değer 100 ve 100 den büyük değere sahip olduğu için direkt olarak ekrana gaz yazılıyor ve program sonlandırılıyor.

Örnek 4: Bir dersten 3 sınav notu alan bir  öğrencinin :
a- ortalamasını
b-5 li sistemdeki not karşılığını
c-harfli sistemdeki not karşılığını
yazdıran programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Şimdi bu programı çözmeden önce matematiksel işlemler ve not verme sisteminden bahsedelim.

Öncelikle alınan üç not sırasıyla x,y,z olsun ortalaması (x+y+z)/3 değerinden çıkar.
5 li sistemde verilen notlar:
100-85 dahil aralığı not 5 olur. Harfli sistemde A olur.
84-70   dahil aralığı not 4 olur. Harfli sistemde B olur.
69-55   dahil aralığı not 3 olur. Harfli sistemde C olur.
54-45   dahil aralığı not 2 olur. Harfli sistemde D olur.
44-25   dahil aralığı not 1 olur. Harfli sistemde E olur.
24-0     dahil aralığı not 0 olur. Harfli sistemde F olur.

Değişkenler
girilen not değerleri:  a,b,c
derslerin ortalaması: ort
0-5 arasındaki rakamsal notu: r
A-F aralığındaki harfsel notu: h

Algoritma
Adım 1: Başla
Adım 2: Ders notlarını al.(a,b,c)
Adım 3: ortalama değerini hesapla ort=(a+b+c)/3
Adım 4: eğer ort>84  r=5 h=a adım10 a git.
Adım 5:eğer ort>69 r=4 h=b adım 10 a git.
Adım 6:eğer ort>54 r=3 h=c adım 10 a git.
Adım 7:eğer ort>44 r=2 h=d adım 10 a git.
Adım 8:eğer ort>24 r=1 h=e adım 10 a git.
Adım 9:r=0 h=f
Adım 10: r ve h değerlerini ekrana yaz.
Adım 11: Bitir.

Şimdi adımları incelersek ort değeri bulunduktan sonra eğer ifadeleri ile bulunan ort değeri teker teker sınanıyor ve h ve r değişkenleri değerlerini alıyorlar. Adım 10 da ise bulunan değerler ekrana yazılıp program sonlandırılıyor.

Akış Diyagramı

algo101
Bir hatırlatma yapmak gerekirse bir sorunun çözümünde farklı algoritmalar oluşabilir. Yani bir sorunun farklı şekillerde çözümlemesi yapılabilir. Örneğin bu soruda tersten de gidilebilirdi. Yani alınan not 5 den 0 a değilde 0 dan 5 mi şeklinde sorgulanabilirdi.

Örnek 5: Bir fabrikada sabit maaşla çalışan işçiler aile durumlarına ve ürettikleri parça sayısına görede ek maaş almaktadır. Aşağıda verilen yönergelere göre işçilerin maaşlarını hesaplayan programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Çocuk sayısı1 ise maaşın %5 i
Çocuk sayısı 2 ise maaşın %10 u
Çocuk sayısı 3 ve 3 den fazla ise maaşın %15 i kadar aile yardımı.

Üretilen parça sayısı 50-100 arasında ise maaşın %10 u
Üretilen parça sayısı 100-150 arasında ise maaşın %15 i
Üretilen parça sayısı 150-200 arasında ise maaşın %20 si

Değişkenler
İşçinin sabit maaşı:m
Çocuk sayısı:c
Ürettiği parça sayısı:p
Çocuk yardımı:  cy
Parça yardımı: py
Ödenecek toplam maaş: t

Algoritma
Adım 1: Başla
Adım 2: Sabit maaş, Çocuk sayısı,Üretilen Parça sayısını gir.(s,c,p)
Adım 3: Eğer c=1 ise cy=m*0.05
Adım 4: Eğer c=2 ise cy=m*0.1
Adım 5: Eğer c>2 ise cy=m*0.15
Adım 6: Eğer (p>=50 ve p<100)  ise py=m*0.1
Adım 7: Eğer (p>=100 ve p<150)  ise py=m*0.15
Adım 8: Eğer(p>=150) ise py=m*0.2
Adım 9: t=m+cy+py
Adım 10: t değerini ekrana yaz.
Adım 11: Bitir

Akış Diyagramı

algo11

Örnek 6: Klavyeden 3 adet kenar uzunluğu giriliyor. Girilen kenar uzunlukları ile :

a-Üçgenin çizilip çizilemiyeceğini
b-Eğer üçgen çizilirse Üçgenin çeşidini(ikizkenar, çeşitkenar, eşkenar)
c- çizilen üçgenin alan ve çevresini bulup ekrana yazan programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Şimdi bu soruyu çözmeden önce biraz geometrik işlemlerden bahsedelim :

Birincisi üçgenin üçgen olabilmesi için bir kenarı diğer iki kenarının toplamından küçük ve yine diğer iki kenarın farkından büyük olmak zorundadır. Bu özellik tüm kenarlar için doğru olursa belirtilen ölçülerde bir üçgen çizilebilir demektir.

Üçgen tiplerinde eşkenar üçgen tüm kenarları eşittir, ikizkenar üçgen de herhangi iki kenar birbirine eşittir, çeşitkenar üçgende ise tüm kenar uzunlukları birbirinden farklıdır.

Üçgenin çevresi tüm kenar uzunlukları toplamına eşittir. Alan formüllerinden biri ise Alan=U*((U-a)*(U-b)*(U-c))^1/2 U burada çevrenin yarısı kadardır. Yani yarı çevrede denilebilir. Bu bilgilerin ışığında algoritmamız aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Algoritma
Adım 1 :  Başla
Adım 2:  Üç kenar uzunluğunu giriniz.(a,b,c)
Adım 3:  Eğer( (a+b>c) ve (a-b<c))  veya ( (a+c>b) ve (a-c<b)) veya ((b+c>a) ve (b-c<a))değilse ekrana “Bir üçgen çizilemez.” yaz ve Adım 10 a git.
Adım 4:  Eğer ((a=b) ve (b=c) ve (a=c))  ise ekrana “Eşkenar üçgen” yaz.
Adım 5:  Eğer ((a<>b) ve (a<>c)  ve (b<>c)) ise ekrana “Çeşitkenar üçgen” yaz.
Adım 6:  Eğer ((a=b) ve (b<>c)) veya ((a=c) ve (c<>b)) veya ((b=c) ve (c<>a)) ise ekrana “İkizkenar Üçgen”  yaz.
Adım 7: Üçgenin çevresini bul.  (C=a+b+c)
Adım 9: Üçgenin yarım çevresini bul. (U=C/2)
Adım 8: Üçgenin alanını bul. (A=U*((U-a)*(U-b)*(U-c))^1/2
Adım 9: Çevre ve alan değerlerini ekrana yaz.(C,A)
Adım 10: Bitir

 

Akış Diyagramı

 

 

Evet bu makalede sizlere programların vazgeçilmezi eğer (if) kalıbının algoritma ve akış diyagramları ile ifade edilmesini anlattık. Umarım herkes için güzel bir çalışma olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum tüm bilişim severlerimize hoşçakalın…

algo111

Join the Forum discussion on this post

Yazar: kacarozgur

Özgür Kaçar sitemizde 38 yazı eklemiş...
Benzer Konularımıza da Göz Atın!

coded by nessus
Share


Categories: Algoritma Tags:
Bu kategorideki rastgele diğer yazılar
 • » Akış Diyagramları ( Flow Chart )
 • » Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri ( Döngülü Akış Diyagramları )
 • » Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri (Doğrusal Akış Diyagramları)
 • » Algoritma nedir ?  1. ed0
   Pazartesi, 24 Mar 2014 zamanında 19:37 | #1

   @fatma
   ederdimde ben de bilmiyorum ki kardeşim

  2. erhan
   Cuma, 21 Mar 2014 zamanında 20:12 | #2

   girilen iki tam sayıdan küçük olanı büyük olandan çıkartarak sonucu hesaplayıp ekran yazdıram programın akış diyagramını çiziniz

  3. Perşembe, 20 Mar 2014 zamanında 12:06 | #3

   Abi bir gecedir boyle bisi ariyorum gozume uyku girmedi eline saglik aydinlattin beni..

  4. recep
   Çarşamba, 08 Oca 2014 zamanında 17:57 | #4

   bir fabrikada sabit maşla çalışan işçiler çocuk sayılarına göre aile yardımı almaktadırlar.Klavyeden maaş ve çocuk sayısı girilen işçinin maaşı aşağıda verilen yönergelere göre hesaplayan programın algoritmasını ve akış diyagramını
   çocuk sayısı 1 ise maaşın %5;
   çocuk sayısı 1 ise maaşın %10;
   çocuk sayısı 3 ve 3ten fazla ise maaşın %15 i kadar aile yardımı
   YARDIM EDER MİSİNİZ LÜTFEN

  5. melek
   Cumartesi, 21 Ara 2013 zamanında 14:29 | #5

   bir ödevim var bana yardım edermisiniz ? ödevim:
   klavyeden 3 sayı girilecek bu sayıların toplamını ,ortalamasını bulan sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayan en büyük sayıyı bulup yazdıran programın algoritma ve akış diyagramını yazınız. yardım ederseniz çok sevinirim 2 gün içinde teslim etmem lazım.

  6. İlhan
   Pazartesi, 02 Ara 2013 zamanında 19:57 | #6

   Girilen arda arda sayılar için,sayılar arasındaki fark 5 oluncaya kadar veya sayı adeti 100 oluncaya kadar;
   A)Girilen sayılardan kaç tanesi tektir?
   B)Girilen sayılardan kaç tanesi Çifttir?
   C)Girilen sayıların aritmatik ortalaması?
   D)Girilen sayıların en büyüğünü ve en küçüğünü bulunmasını sağlayan algoritma ve akış diyagramı geliştiriniz sorusuna cevap arıyorum…

  7. Pazar, 17 Kas 2013 zamanında 14:33 | #7

   Arkadaşım benim bir vize ödevim var bana yardımcı olurmusun?
   ödevim:metrobuste çalışacak otomatik bilet veren makina için bileti ve para üstünü hesaplayıp verebilen program.
   kullanacıgımız paralar:
   KRŞ:5.10.25.50.1
   TL: 5.10.20.50
   biletin fiyeti:1.95 algoritması ve akış şeması lütfen çok önemli salı günü teslim etmem gerekiyo.
   ilgilendiğin için teşekkürler.

  8. Pazartesi, 04 Kas 2013 zamanında 22:06 | #8

   qüzel anlatılmış fakat Çok karışık bunun mantksal bi yoLu yokmu aLahm delircem snavda direk adımı yazıp çıkarm heraLde başka şansm yok :S

  9. cennet başpınar
   Perşembe, 24 Eki 2013 zamanında 14:07 | #9

   ooo süper olmuş tam bizim ödevlik :)

  10. Kürşat
   Cumartesi, 20 Nis 2013 zamanında 14:11 | #10

   “N” tane reel yada tam sayıyı okuyan, bu N sayısının en büyüğü ile en küçüğünü bulan ve bulunan bu sayıları “enbuyuk_enkucuk” adlı “txt” dosyasına formatlı yazdıran bir MATLAB programı için,
   a) Algoritma hazırlayınız
   b) Akış diyagramı çiziniz
   c) .m dosyasını hazırlayınız.

   yardım edebilecek olan var mııı

  11. melis
   Salı, 16 Nis 2013 zamanında 17:42 | #11

   arkadaşlar çarkıfelek oyununun akış diyagramıa çok acil ihtiyacım var lütfen yardımlarınızı bekliyorum

  12. re5asm
   Pazartesi, 28 Oca 2013 zamanında 21:29 | #12

   dışardan girilen N değerine göre tek indisli elemamları “D” ,çift indisli elemanları “1″ olan N elemanlı bir A dizisini oluşturan programın akış diyagramını çizip yazılımını her hanga bir programla yapınız. ACİL CEVAP

  13. re5asm
   Pazartesi, 28 Oca 2013 zamanında 21:26 | #13

   dışardan girilen N X N tipindeki A matriksinin tüm elemanlarının karekterlerini alarak B matriksinin ve tüm elemanlarının koareköklerini alarak c matriksini oluşturup bu matriksleri çarpan (D=B.C) PROGRAMININ AKIŞ DİYAGRAMINI ÇİZİP YAZILIMINI YAPINIZ.ACİL CEVABI

  14. Perşembe, 27 Ara 2012 zamanında 18:39 | #14

   ben teknik lise 10. sınıf ögrencisiyim gerçekten güzel anlatmışsın

  15. yücel
   Perşembe, 20 Ara 2012 zamanında 19:49 | #15

   çok teşekkürler ellerinize sağlık çok güzel anlatmışsınız yarın sınavım çok yardımcı oldunuz arkadaşlar aslında çalışmayı zevkli hale getirirseniz bu ders çok kolay gelecektir :)

  16. Cumartesi, 08 Ara 2012 zamanında 20:07 | #16

   ya evet aslında basit a<dı üstünde mantıksal saksıyı biraz çalıştırmamız gerekiyor. bende bazen durgunluk yaşıyorum yanlış yapıyorum ve pazartesi sınavım var. :S yarı uygulama yarı teorik. :S

  17. BY FRK
   Cumartesi, 08 Ara 2012 zamanında 14:43 | #17

   ÇOK SAOLUN ÇOK İŞİME YARADI

  18. Bahadır
   Çarşamba, 05 Ara 2012 zamanında 20:48 | #18

   çok basit bunlar ne böyle ya :D

  19. buket
   Perşembe, 01 Kas 2012 zamanında 14:04 | #19

   çok sıkıcı

  20. ayşeeeee
   Perşembe, 01 Kas 2012 zamanında 13:58 | #20

   çOK GÜZEL SAĞOLUUUN ALİ VE AYŞE

  21. ömer
   Cuma, 26 Eki 2012 zamanında 21:58 | #21

   girilen iki pozitif tam sayının ebob ve ekok unu bulan program (akış diyagramı ve algoritması) acil lazım???

  22. Salı, 16 Eki 2012 zamanında 03:12 | #22

   arkadaşlar o kadarda zor değil abartmayın

  23. Sercan Akal
   Cumartesi, 16 Haz 2012 zamanında 17:04 | #23

   Merhabalar arkadaşlar Örnek:6′da algoritmadan önce değişkenleri yazmak gerekmiyor muydu yoksa soruyu çözen arkadaş gözden mi kaçırmış?Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler

  24. ayşe
   Pazartesi, 07 May 2012 zamanında 12:34 | #24

   dizilerle ilgili kodu ve algoritması akış şemasıyla ilgili örnekler çözümle birlikte

  25. emir
   Çarşamba, 04 Nis 2012 zamanında 11:35 | #25

   ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ÇOK KOLAY GELDİ. FİBONACCİ VE DİZİ SERİLERLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARINIZI BEKLİYORUM…

  26. hatice
   Cumartesi, 24 Mar 2012 zamanında 09:18 | #26

   bende anlamıyorum bu algoritmadan tembellik degil bu sadece temeli olmayanda zorluk yaratn bi sürectir

   • Cumartesi, 24 Mar 2012 zamanında 22:49 | #27

    örneği dikkatli incelemenizi gerekiyor, yine de anlaşılır değil ise daha basit uygulamalardan kademe kademe yükselmeyi deneyiniz

  27. mervem
   Salı, 06 Mar 2012 zamanında 22:42 | #28

   Bir depo ve N adet müşteriden oluşan bir taşımacılık sisteminde araç depodan başlayıp bütün
   müşterileri teker teker ziyaret ederek depoya geri dönmektedir. Sistemdeki bütün düğümler
   (müşteriler ve depo) arasındaki taşımacılık süresi düzgün dağılıma sahip olup parametreleri
   [10,20] dir. Düğüm sayısını (N) öğrenci numaranızın son iki hanesi olarak kabul edip,
   depodan başlayan ve bütün müşterileri ziyaret eden rassal bir rota için;
   a) Rotanın beklenen uzunluğunu (aracın toplam kat ettiği mesafe) 1000 deneme yaparak
   tahmin ediniz
   b) Rota uzunluğunun N*12 ile N*19 arasında olma olasılığını 1000 denemeye dayalı
   olarak tahmin ediniz.
   Not:
   1) Öğrenci numarasının son iki hanesi 10 dan küçük olanlar için N=N+10 kabul
   edilecektir (…03 için N=3+10=13).
   2) Rotalama Kuralı: Depodan itibaren sırasıyla tüm müşterilere uğranılacak ve tekrar
   depoya dönüş yapılacaktır. (yani, 0 depo olmak üzere rota
   0, 1, 2,…, N-1, N, 0
   şeklinde olacaktır).

   Bu soruyu nasıl yapabiliriz.Lütfen yardımcı olur musunuz?

  28. mehmet
   Cuma, 13 Oca 2012 zamanında 16:41 | #29

   mrb öncelikle güzel bir makale olmus ta bu kadar tembel arkadasların olması cok kotu ben sistem uzmanı olmama ragmen bi hobidir sadece c ve c++ calışıyorum bos vaktimde meraktandır ögreniyorum ..keske bende bilgisayar bölümü okuyup yazılım dersleri alabilseydim arkadaslar cok sanslı fakat bunu bilemicek kadar zayıflar..yeterince kolay zaten daha zorunu gormek isterlerse unix platformunda baksınlar ..saygılarımla güzel bir makale olmus iyi çalılşmalar .

  29. ali ali
   Perşembe, 15 Ara 2011 zamanında 23:55 | #30

   arkadaşlar C’de bir sorum var…ama algoritmasını oluşturamıyorum..yardımcı olurmusunuz?

  30. kerime
   Çarşamba, 14 Ara 2011 zamanında 14:52 | #31

   ya of yarın sınavımız var vede uygulamalı napacam ben şimdiden kaldım yaaaaaaa olmaz ki böyle şey ötekiler güzel ama bundan kesin 000 çaktım

  31. TalhaEmin
   Salı, 06 Ara 2011 zamanında 18:27 | #32

   Arkadaşım bunu iyi güzel yapmışsında akış diyagramında kullandığın değişkenleri sayisal olarak tanımlaman gerekmiyormu??

  32. Kaan
   Perşembe, 24 Kas 2011 zamanında 23:51 | #33

   kardeşim paylaşım için teşekkürler eline saglık güzel olmuş sınavımda vardı ….

  33. Çarşamba, 23 Kas 2011 zamanında 13:12 | #34

   şu an şu dkka şu sn okulda lavobatuarda yım çok uzun bunlar uzun yolun kısası yokmu :D :D :D (HOCA HAŞLAMADAN BENİ)

  34. uğur
   Pazar, 20 Kas 2011 zamanında 00:37 | #35

   eyvallah hocam.eline sağlık.çok işime yaradı :) yarın sınav var..hocanın verdiği ödevlere yakın programları buldum..

  35. kandemir
   Çarşamba, 16 Kas 2011 zamanında 22:18 | #36

   Kardeşim eline sağlık bence güzel olmuş…

  36. burhan
   Perşembe, 10 Kas 2011 zamanında 11:37 | #37

   boş beleş olmuş

  37. serkan
   Cumartesi, 05 Kas 2011 zamanında 10:20 | #38

   admin acilen bana “”klavyeden renk değerleri verildiğinde direncin ohm unu hesaplayan pragram lazım base kodunda olcak yardımcı olabilirmisin acil””…

  38. sevinç
   Pazar, 30 Eki 2011 zamanında 20:32 | #39

   iki kenarı girilen dörtgen şeklin alanı çevresi ve kare olup olmadıgını ekrana yazan programın algoritması nedir

  39. ramazan
   Cuma, 28 Eki 2011 zamanında 09:53 | #40

   ben bu konulurdan hiç bise anlamıyom zor….

  40. fatma
   Pazartesi, 24 Eki 2011 zamanında 12:46 | #41

   AHANDA YARIN SINAVIMIZ VAR HEMDE FUL ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI
   YHA VALLA BEN KESİN KALDIM ŞİMDİDEN SIFIR BEKLİYORUM ARKADAŞLAR ALGORİTMAYI BANA DAHA AÇIK BİR ŞEKİLDE ANLATABİLECEK KİMSE YOKMU YAA!!! MÜMKÜNSE ÖRNEKTE VERİN HAAA BİŞEY DAHA SORACAKTIM MANTIKSAL ALGORİTMA NEDİR YAAA?LÜTFEN BİRİNİZ YARDIIMM EDİİİN!!!!

  41. Ahmet
   Cuma, 21 Eki 2011 zamanında 12:41 | #42

   Ya bu Konular ney bole yaw ! Cok zor

  42. oz
   Çarşamba, 19 Eki 2011 zamanında 12:23 | #43

   ellerinize sağlık çok güzel anlatmışsınız.

  yorum sayfaları
  1 2 543
  1. Cumartesi, 01 Haz 2013 zamanında 18:14 | #1

  *
  To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
  Click to hear an audio file of the anti-spam word


  HasMeydan.Com