Pascal Örnekleri 6 ( Mükemmel Sayılar, Asal sayılar, Biraz oyun yapalım.)

60)100’den 999’a kadar olan mükemmel sayılar.
Çöz:60)uses crt;
var
on,i,a,b,c:integer;
begin
clrscr; for i:=100 to 999 do begin
a:=i div 100;
a:=a*a*a;
on:=i mod 100;
b:=on div 10;
b:=b*b*b;
c:=on mod 10;
c:=on mod 10;
c:=c*c*c;
if(a+b+c=i)then
writeln(‘mükemmel sayi:’,i);
end;
readln;
end.

61)1 ile 100 arasındaki asal syıları bulan program.
Çöz:61)uses crt;
var
i,a:integer;
begin
clrscr;
for i:=3 to 100 do
for a:=2 to i-1 do begin
if((i mod a)=0)then
break
else if(a=i-1)then
writeln(‘asal sayılar’,i); end;
readln;
end.

62)2’den   başlayarak i<72 asal sayıyı ekrana 3 sütun halinde yazdıran program.
Çöz:62)uses crt;
var
i,a,sayac:integer;
begin
clrscr;
for i:=3 to 500 do
for a:=2 to i-1 do begin
if((i mod a)=0)then
break
else if(a=(i-1))then begin
sayac:=sayac+1;
if(sayac<=24)then
writeln(i)
else if(sayac<=48)then begin
gotoxy(40,sayac-24);
writeln(i);end
else if(sayac<=72)then begin
gotoxy(75,sayac-48);
writeln(i);end;
end;
end;
readln;
end.

63)Kullanıcının kaç kere oynamak istediğe bağlı olan program.
Çöz:63)uses crt;
var
tahmin,g,a,no:integer;
begin clrscr;
randomize;
a:=random(100);
writeln(‘Kaç kere tahmin etmek istiyorsun ‘);readln(tahmin);
for g:=1 to tahmin do begin
writeln(‘tahmini giriniz’);readln(no);
if(a=no) then begin
writeln(‘doğru bildiniz tebrikler’); break; end
else
writeln(‘yanlış’);
end;
readln;
end.

64)Kullanıcının isteğine göre menude bulunan tahmin oyunu, sayısal loto programlarından istediğini çalıştıran program.
Çöz:64)uses crt;
var
t,secenek,x,b,i,no,a,c:integer;
begin
clrscr;
randomize;
writeln(‘MENU’);
writeln(‘1-Tahmin oyunu’);
writeln(‘2-Sayısal loto’);
writeln(‘3-Tariçe’);
writeln(‘secenek seçiniz’);readln(secenek);
if (secenek=!) then begin
a:=random(100);
x:=random(10);
writeln(‘kaç kere oynayacaksınız:’);readln(c);
writeln(‘tahmin hakkınız’,x);readln;
for b:=1 to c do begin
clrscr;
for i:=1 to x do begin
writeln(‘tahmini sayıyı giriniz:’);readln(no);
if (a=no) then begin
writeln(‘doğru bildin’);break;end
else writeln(‘yalnış girdiniz’);
if (no>a) then
writeln(‘aşağı in’);
if (no<a) then
writen(‘yukarı çık’);
end;end;end
else if (secenek=2) then begin
for t:=1 to 8 do begin
writeln(‘’);
writeln(‘’);
for i:=1 to 6 do begin
x:=random(49);
gotoxy(5*i,2*t);
write(‘ ‘,x+1);end;
end; end
else if (secenek=3) then
writeln(‘kullanıcının tüm hakları saklıdır’);
readln;
end.

Yazar: kacarozgur

Özgür Kaçar sitemizde 38 yazı eklemiş...

Share
 • canuuu

  Kullanıcı
  tarafından girilen bir sayı ve bir rakam bilgisine göre, sayının (dâhil değil) öncesindeki
  ve sonrasındaki girilen rakamı da içeren ilk 3 asal sayıyı listeleyen Pascal
  programını yazınız.
  NOT: Girilen
  sayının büyüklüğü ‘word’ tipi sınırlarında (0–65535) kabul edilecektir. yardımcı olurmusunuz

 • pascal bölünübilme ile ilgili örnek paylaşırmısınız

 • Anlamak?

  @KübRa
  ben senin yazdığından bir şey anlamadım ki?

 • ****lp

  valla asal sayı örneği verirseniz ders içi performans tan 100 alıcam lütfen yardım

 • KübRa

  yha lütfen yardımcıı olurmusunuzz yarına teslım etmem qerekn bir ödevm var ypamıorum hc anlamıyorum pascaldan sorularım sunlar ….!!
  1)qrilen 2 sayınn OBEB ını bulan programı yznız..?
  2)girilen bir sayınn asal olup olmadıqını blan program?
  3)ilk elemanı 3 olan ve her elemanı bir öncekı elemanın 4 katından 1 eksik olan 20 elemanlı bir sayı dizisini olusturup bu sayı dizisini ekrana yazdrıan program??
  Lütfen acıklamlı ybarmısnız yalvarıorm aciLllllllllllllll sıfııı qecmm için cok qereklı ………!!!

 • Fatih Aydın

  Anlayamadığınız kısımları belirtirseniz yardımcı olabiliriz.

 • görkem

  ya ooooooooooooofff bişey anlamadım ;(

 • Totti :

  Kardeş biraz daha iyi anlatırmısın

  Hangi Örneği Daha Detaylı Ögrenmek İstiyorsanız Onuda Yazın Açıklayalım.

 • Totti

  Kardeş biraz daha iyi anlatırmısın