Php Komutları

İlk program

<? echo "MERHABA"; ?>

Ekranda merhaba yazısı görüyorsanız demek ki doğru bir başlangıç yapmış bulunmaktasınız.
*burada xp için klasör seçeneğinden bilinen dosya uzantılarını gizle seçeneğini iptal edeceğiz.

Açıklama metinleri

// tek satırlık açıklamalarda kullanılır.
/* açıklamalar…*/ çok satırlık açıklamalarda kullanılır. Bunu aynı zamanda iptal etmek istediğiniz çoklu satırlarda silmek yerine kullanabilirsiniz.

Php de Değişkenler

php büyük küçük harf duyarlıdır. $yazi ile $YAZI farklı değişkenlerdir.

Değişken tanımlama kuralları geçerlidir. (%&/(() 12 gibi)

Php de değişkenler kullanmadan önce tanımlanmak zorunda değillerdir.

Php de atama yaptığınız satırda değişkene ne değer verirseniz değişkenin türü o olur

 

Örn $ad=”ali”; $sayi=4;

Çift tırnak kullanarak yaptığımız tanımlamalarda başka değişkenleri de alabiliriz.

 

Örn

 <? $ad="Mustafa"; $adsoyad="$ad şadoğlu"; echo $adsoyad; ?>
// çıktı= Mustafa şadoğlu

Çift tırnakta özel karakter kullanımı

\” → “işareti

\\ → \ işareti

\r → yeni satır

\n → satır sonu

\$ → $ işareti

 

Tek tırnakta özel karakter kullanımı

\\ → \ işareti

\’ → ‘işareti

Php de Diziler 

Yazı dizisi

<?
$ad = "Mustafa";
for ($i= 0; $i<7; $i++) // tek satır olduğu için { } gerek yok…
echo $ad[$i]."<br>"; //isimdeki harfleri alt alta yazar
?>

Değişken türü Boolean’lar

true=1 false =0 değerini alır.

Dizi değişkenler 1

<?
$ad[0] = "Mustafa";
for ($i= 0; $i<7; $i++) //dizinin içindeki dizinin gösterimi
echo $ad[0][$i]."<br>";
?>

php de dizi değişkeni nosu otomatik atanır.

 

Örn : $ad[ ]=”Mustafa” dediğimizde $ad[0] olur.

php de diziyi istediğimiz sıradan başlatabiliriz.

 

Örn : $ad[23]=”ali”;

<?
$ad=array("ali","veli","zeynep"); //gibi atanabilir
$soyad[]="gel";$soyad[]="göçer";$soyad[]="gider"; //gibide atanabilir.
for ($i=0;$i<4;$i++) //tüm değişkenleri görmek için döngü kur.
echo $ad[$i]." ".$soyad[$i]."<br>";
?>

 

Php de Mantıksal Operatörler

and→&& ve

Or→|| veya

Not → ! değil

XOR özel değil

 

Php de İlişkisel operatörler

= = eşit
>büyük
< küçük
>=büyük eşit
<=küçük eşit
!= eşit değil

Php de Arttırma – Azaltma operatörleri

++ sayıyı bir arttır.
— sayıyı bir eksilt
* ince nokta

<?
$sayi=3;
$sayii=$sayi++;
echo $sayii."----".$sayi //sonuc 3----4
//sebebi ++ işareti atamayı yaptıktan sonra attırtma işini yapar
?> 

*$sayi++ ≠ ++$sayi

Php de Hata operatörü

@ hata mesajını biz belirlemek istediğimizde kullanırız.

Php de Form işlemleri

*Bir form içerisinde başka bir form bulunduramazsınız.

ilk form programımız.

Get metodu

dene.htm olarak kaydediniz.

<html>
<body>
<FORM action="dene.php" method="GET" name="form1">
adınız...:<INPUT TYPE="TEXT" name="ad">
<INPUT TYPE="SUBMIT" name="yolla"> </FORM>
</body>
</html>

dene.php olarak kaydediniz.

<?
echo $ad." sayfamıza hoş geldiniz."; // burada “işaretinden sonra fazla boşluk bırakmamız
?> // bir anlam taşımaz. tek boşluk oluşur.

Burada yaptığımız iş dene.htm dosyasından ad bilgisini dene.php ye yolluyoruz.
– bilgi yollama işlemi adres çubuğu üzerinden gerçekleşiyor.
– sayfaları kaydederken işe yarar.
– method ataması yapılmazsa GET metodu atanmış olur.

Post metodu

-kullanılışı get ile aynıdır. Tek fark method=post yazılır.
-Get metodundan daha uzun bilgiler taşıyabilir.
-Taşıdığı bilgiler adres çubuğunda görüntülenmez.
– bilgiler gövdeye eklenerek taşınır.
– dosya yuklenmesinde zorunludur…

Program kontrol yapıları

 

Php de If – Else yapısı

– burada = = kıyaslama kontrol iken = atama yapar ve muhakkak şart yerine gelir.
if ($ad==”Mustafa”)
echo “$ad nasılsın?”;

php de Hesap makinesi

Basit toplama çıkarma programı
dene.php adıyla kaydediniz

<font COLOR=#FF0000>
Topla Çıkar Programı
</font>
<FORM action="dene.php">
1.sayıyı giriniz. <INPUT TYPE="TEXT" name="sayi1" value="23"> <br>
2.sayıyı giriniz. <INPUT TYPE="TEXT" name="sayi2" value="45">
<p>
işlem türünü saçiniz:
top <INPUT TYPE="RADIO" name="islem" CHECKED value="top">
cik <INPUT TYPE="RADIO" name="islem" value="cik">
<p>
<INPUT TYPE="SUBMIT" name="yolla">
<INPUT TYPE="RESET" value="temizle">
<?
if ($sayi1)
{
if ($islem=="top")echo "sonuc=($sayi1+$sayi2) = ".($sayi1+$sayi2);
else echo "sonuc=($sayi1-$sayi2) = ".($sayi1-$sayi2);
}
?>
</FORM>

Php de for döngüsü

<?
for ($i=1;$i<7;$i++) //i sayısı 1 den başlar ve her döngüde i 1 arttırılır... i 7 den küçük olduğu müdedetçe işlem tekrarlanır...
echo $i;
?>

Php de While döngüsü

Bu döngü şart yerine gelmezse hiç çalışmadan alt satıra iner.

<?
while ($sayi<7) //1 den 7 ye kadar olan sayıları alt alta yazar
{echo $sayi++."<br>";}
?>

Php de Do—while döngüsü

Bu döngü şartta bakmaksızın en az bir kez çalışır.

<?
do
{echo $sayi++."<br>";}
while ($sayi<7)
?>

Php de Switch yapısı

Hesap makinesi switch yapısı ile
dene.php adıyla kaydediniz

Basit toplama çıkarma programı switch yapısı ile
<font COLOR=#FF0000>
Topla Çıkar Programı
</font>
<FORM action="dene.php">
1.sayıyı giriniz. <INPUT TYPE="TEXT" name="sayi1" value="23"> <br>
2.sayıyı giriniz. <INPUT TYPE="TEXT" name="sayi2" value="45">
<p>
işlem türünü saçiniz:
top <INPUT TYPE="RADIO" name="islem" CHECKED value="top">
cik <INPUT TYPE="RADIO" name="islem" value="cik">
<p>
<INPUT TYPE="SUBMIT" name="yolla">
<INPUT TYPE="RESET" value="temizle">
<?
switch ($islem)
{
case "top": echo "sonuc=($sayi1+$sayi2) = ".($sayi1+$sayi2);break;
case "cik": echo "sonuc=($sayi1-$sayi2) = ".($sayi1-$sayi2);break;
}
?>
</FORM>

Php de dosya okuma

Require(“dosya.php” ); ve include(“dosya.php” );

Yazdığımız sürekli lazım olan scriptleri bu komutlarla çağırıyoruz.

Require( ) ile include( ) arasındaki temel fark şudur:
-include( ) ile çağırdığımız dosya yoksa da program çalışmaya devam eder.
– require( ) ile çağırdığımız dosya yoksa program çalışmaz.

Php de Fonksiyonlar

Function fonksiyon_ismi ($deger1,$deger2….)
{
Komutlar;
Return $geriye_donen;
}
Toplama işleminin function (fonksiyon) ile yaptırılması :

<?
function topla ($sayi1,$sayi2)
{
$sonuc=$sayi1+$sayi2;
return $sonuc; //return dan sonra yazdığımız değer geri döndürülen değerdir.
} //zorunlu değildir.
echo "3 ile 4 sayısını topluyoruz.<br>" ;
echo topla(3,4);
?>

Php ile çalışmak..!

*********** kullanıcı hazırladığınız forma e-posta adresini girerken içerisine html ayracı koyabilir. Kişi art niyetli ise bu kodlarla sayfa bütünlüğünü bozabilir.

Değişkenlerle çalışmak

-Global ve yerel olmak üzere 2 ye ayrılırlar.
-Script tin başında tanımlanırsa global, fonksiyon içinde tanımlanırsa yerel olur.
-globalde tanımlanan isim fonksiyon içinde tanımsızdır(boştur.) ama istenirse function satırından sonra global $degisken yapılabilir.
-php scriptlerde require ve include ile dahil edilen dosyalarda global değişken sahasındadır.

 

Süper globaller

-Bunları kullanırken büyük harf kullanmak gerekiyor.
-Phpinfo(); komutu ile sistemde kullanılabilecek olan süper globellerden $_SERVER[“REMOTE_ADDR”] Gibi olanlar görülebilir.
-$_ENV değişkenlerinin hangilerinin açık olduğunu görmek içinde…
<?
ECHO “<TABLE><TR><TD>*****ANAHTAR*****</TD><TD> *****DEGER*****</TD></TR>”;
foreach ($_ENV AS $ANAHTAR => $DEGER)
ECHO “<TR><TD>$ANAHTAR</TD><TD> $DEGER</TD></TR>”;
?>
Komutları kullanılabilir.

Php de Rastgele sayı üretimi

<?
srand ((double)microtime()*1000000);
$sayi=rand(5,8); //burada 5 ile 8 arası sayı üretiliyor.
echo $sayi;
?>

Php de Dizi değişkenler 2

Foreach();

– dizinin tüm elemanlarını göstermeye yarar. Döngüyü kendi kurar.

<?
$ad=array("ali","veli","zeynep");//gibi atanabilir
foreach ($ad as $isim) //bu yapı dizinin tüm elemanlarını gösterir.
echo $isim."<br>";
?>

***** foreach() yapısını ; dizi değişkenlerin anahtarlarını da devreye katarak kullanabiliriz.
Böylece hangi anahtara karşılık geldiği görülür. Aşağıdaki gibi.

<?
$ad=array("ali","veli","zeynep");
echo "anahtar - değer";
foreach ($ad as $anahtar => $isim )
echo "<br>$anahtar = $isim";
?>

Bu prg nin çıktısı
anahtar – değer
0 = ali
1 = veli
2 = zeynep

çok boyutlu dizinin ele alınışı altta;

<?
$harf["sesli"][0]="a";
$harf["sesli"][1]="e";
$harf["sessiz"][0]="b";
$harf["sessiz"][1]="c";
foreach ($harf as $anahtar => $deger1)
{foreach ($deger1 as $deger2)
echo "$deger2 $anahtar bir harftir. <br>";
}
?>

Dizi değişken fonksiyonları

Dizi eleman sayısını öğrenmek aşağıda;

<?
$ad=array("ali","veli","zeynep","fadime","fatoş","asım");
echo count($ad); // dizi eleman sayısını verir
?>

Dizide sıralama (alfabetik ve nümerik);

<?
$ad=array("ali","veli","zeynep","fadime","fatoş","asım");
sort ($ad); //rsort yapılırsa zàa yapar
foreach ($ad as $isim) //dizi sayısal olsaydı yine sıralanırdı.
echo $isim."<br>";
?>

Sort sıralama yapar
Count (dizi)à eleman sayısını verir
Array_filteràfiltreleme yapar
In_arrayà eleman aramayı sağlar, varsa true değeri döner
Örnek

<?
$ad=array("ali","veli","zeynep","fadime","fatoş","asım");
if (in_array("ali",$ad))
echo "aranan var";
?>

Php de Metin işlemleri

Php de Metinlerin düzenlenmesi

256 kodu gösteren prg

<?
for ($i=0;$i<256;$i++)
echo chr($i)." karakterinin kodu $i<br>";
?>

Genel kodlar

<?
$ad="NiL DiLaRa";
echo strlen($ad)."<br>"; //sonuç 10
echo strtoupper($ad)."<br>"; // NIL DILARA
echo strtolower($ad)."<br>"; //nil dilara hepsi küçük
echo ucfirst($ad)."<br>"; //ilk karakter buyuk
echo trim($ad)."<br>"; //sol ve sağ taraftaki boşlukları temizler
echo "-----<br>";
echo trim($ad,"N")."<br>"; // iL DiLaRa ** baştaki ve sondaki
//harfleri düzeltiyor.büyük-küçük duyarlı
echo ltrim($ad,"N")."<br>"; //sol boşluğu alır yada soldaki istenen harfi siler
echo rtrim($ad,"a")."<br>"; //sağ boşluğu alır yada soldaki istenen harfi siler
echo ord(a)."<br>"; //ascII kodu verir //97
echo chr(97)."<br>"; //ascII si verilen karakteri gösterir
?>

– nl2br(); karakter dizisini satır sonu ayraçlarını (\r\n)html <br>ile değiştirir.
– strip_tags() karakter dizisini html ve php ayraçları temizlenmiş olarak döndürür.
– Addslashes()karakter dizisindeki saklı karakterlerin başında \işareti olacak şekilde döndürür. Örn $ à \$ olur
– stripslashes() \ işarti ayıklanır.
– htmlspecialchars () karakter dizisi gerekli karakterler HTML ENTITY’lerine çevrilerek döndürülür.
Örn < işaret &lt; olur

Php de Metinlerin parçalanması ve birleştirilmesi

Substr();

<?
$ad="NiL DiLaRa";
echo substr($ad,0,3); //0 kaçıncı karakterden başlanacağı ,3 te kaç karakter alıncağıdır
//NiL
?> 
<?
$ad="NiL DiLaRa";
echo substr($ad,-6,3);88 //-sondan 6 karakterden itibaren 3 karakter
//DİL
?> 

Explode( ); belirlenen karaktere göre metni parçalar. Örn @
Explode (“ayırac”,”metin”,kaçparça);

<?
$email="mustafa@sadoglu.biz";
$parca=explode("@",$email); //$parca[0]=mustafa, $parca[1]=sadoglu.biz
echo "kullanıcı adınız...: $parca[0]<br>"; //mustafa
echo "domain adresiniz...: $parca[1]"; //sadoglu.biz
$yenimail=implode("@",$parca); //buda @ işartine göre metni birleştiriyor.
echo $yenimail;
?>

implode (“ayrac”,dizi_metin); buda birleştiriyor.

Php de Metinlerde arama / değiştirme

Strstr( ); bul işlemini yapar
Basit arama yapar, eğer parça yoksa FALSE, varsa işaretten sonrası yeni değişkene gelir.

<?
$email="mustafa@sadoglu.biz";
$aranan=strstr($email,"@");
if (!$aranan)
echo "e-mail adresi geçersiz";
else
echo "e-mail geçerli ve $aranan"; //souc e-mail geçerli ve @sadoglu.biz
?>

Yada

<?
$email="mustafa@sadoglu.biz";
if (strstr($email,"@") && strstr($email,"."))
echo "e-mail adresi geçerli";
else
echo "e-mail geçersiz";
?>

Olabilir.

Str_replace( ); bul ve değiştir işlemi
– küçük büyük harf duyarlıdır..!
Str_replace(“aranan”,”yerine_konulan”,”metin”);

<?
$email="mustafa@sadoglu.biz";
echo str_replace ("biz","com",$email); //mustafa@sadoglu.com
?>

Php de Tarih ve saat işlemleri

TIMESTAMP Zaman damgası:

<?
$zaman=time();
$mikrozaman=microtime();
echo "1 satır--$zaman----------$mikrozaman<br>";
$dizizaman=explode(" ",$mikrozaman);
$mikrosaniye=$dizizaman[0];
$saniye=$dizizaman[1];
echo "2.satır--".$zaman."----------".((float)$saniye+(float)$mikrosaniye);
?>

Sonuc
1 satır–1126184786———-0.10937700 1126184786
2.satır–1126184786———-1126184786.1094

Sayfanın kaç saniyede oluştuğunu bulan prg (ben yaptım ben :)

<?
$zaman=time();
$mikrozaman=microtime();
//echo "1 satır--$zaman----------$mikrozaman<br>";
$dizizaman=explode(" ",$mikrozaman);
$mikrosaniye=$dizizaman[0];
$saniye=$dizizaman[1];
$ilkzaman=((float)$saniye+(float)$mikrosaniye);
echo "ilkzaman".$ilkzaman;
echo "bu sayfanın oluşum süresini ölçmeye çalışıyoz... ";
for ($i=0;$i<10000;$i++) {} //biraz zaman geçirelim...
$zaman=time();
$mikrozaman=microtime();
//echo "1 satır--$zaman----------$mikrozaman<br>";
$dizizaman=explode(" ",$mikrozaman);
$mikrosaniye=$dizizaman[0];
$saniye=$dizizaman[1];
$sonzaman=((float)$saniye+(float)$mikrosaniye);
echo "<br>sayfa oluştu bakalım kaç saniyede oluşmuş <br>";
echo "sonzaman".$sonzaman."<br>";
echo $sonzaman-$ilkzaman; //0.0057787895202637 sn
?>

STRTOTIME( )

Strtotime (zaman_tanımlayıcısı)
1 ocak 1970 ten istenilen zamana kadar gecen süreyi hesaplar.
Strtotime(“now”)o ana kadarki zaman
Strtotime (“+1day”)bir sonraki güne kadar
Strtotime(“-3week”)3 hafta sonrası
Strtotime(“+1month”) bir ay sonrasına
Strtotime (“1 February 2002”)1 subat 2002ye göre gecen zaman

<?
echo strtotime (now);//1127336400 sn
?>

Diğer bilgilerin formatı

<?
echo "1 saatim su anda ".date("H:i:s A")."<br>";
echo "2 bugün haftanın ".(date("w")).". ve ayın ".date("j").". günü. <br>";
echo "3 tarih ay-gün-yıl olarak bugün ".date("m-j-Y")."<br>";
echo "4 rfc 822 formatına göre tarih ".date("r")."<br>";
echo "5 bundan bir hafta sonra yılın ".date ("z",strtotime("+1 week")).". günü olacak.<br>";
echo "6 bundan 8 ay sonra ".date("Y",strtotime("+8 month"))."yılında olacagız";
?>

1 saatim su anda 08:14:49 AM
2 bugün haftanın 4. ve ayın 22. günü.
3 tarih ay-gün-yıl olarak bugün 09-22-2005
4 rfc 822 formatına göre tarih Thu, 22 Sep 2005 08:14:49 +0300
5 bundan bir hafta sonra yılın 271. günü olacak.
6 bundan 8 ay sonra 2006yılında olacagız

php de mktime( ) Komutu

mktime() fonksiyonunu kullanarak bildiğimiz bir tarihi zaman damgası (timestamp) türünden elde edebiliriz.
mktime (saat,dakika,saniye,ay,gün,yıl)

<?
echo "1 ocak 1970 ile 1 ocak 2005 (saat 00:00:00) tarihi arasında <br>"
. mktime(0,0,0,1,1,2005)." saniye bulumnmaktadır.";
?>

1 ocak 1970 ile 1 ocak 2005 (saat 00:00:00) tarihi arasında
1104530400 saniye bulunmaktadır.

checkdate( )

tarihin geçerli olup olmadığını kontrol eder. Geçerli ise 1 değilse 0 döner.

Checkdate (ay,gun,yil)

<?
if (checkdate (02,28,1974))//ay,gun,yil
echo "geçerli";
else
echo "geçersiz";
?>

Php de e-mail gönderme

mail ( )

mail (eposta_adresi,konu,mesaj,baslik);
baslık belirtmek zorunlu değildir.
Eğer posta gittiyse TRUE, değilse FALSE değeri döner.
*** eposta adresi kısmına , ile ayrılacak şekilde birden fazla adres yazarsak, epostayı birden fazla kişiye aynı anda gönderebiliriz.

<?
$baslik =”From:$isim <$gelen_adres>\n”;
if (@mail ($hedef_adres,$konu,$mesaj,$baslik))
echo "mesajınız göderildi";
else
echo "mesajınız gönderilemedi";
?>

Php de http başlıkları

***http başlıkları bir kez gönderildikten sonra , bir daha web sayfasının ileri ki kısımlarında http başlığı eklenemez.

Sayfaların cachelenmesini engellemek :

Php dinamik (sürekli yenilenen) sayfalar üretirler.

<?
//http 1.0 için cache engeli
header ("pragma: no-cache");
//http 1,1 için cache engeli
header ("cache-control: no-cache, must-revalidate");
// istediğimiz zamandan sonra yenilenmesini sağlamak
header ("expires:mon,28 jul 2004 01:00:00 gmt");
?>

Burada dikkat edilecek olan olay sayfa oluşurken bu bilginin ilk başa yazılmasıdır.

Ziyaretçilerin otomatik olarak başka bir sayfaya yönlendirilmeleri

header (“Location:dene2.php”);
veya
header (“Location:http://www.deneme.com”);

Ziyaretçinin kullandığı dile göre yönlendirilmesi

Bu işi php de ön tanımlı olan $_SERVER değişkenlerinden HTTP_ACCEPT_LANGUAGE değişkeni kullanılır.

<?
//http 1.0 için cache engeli
header ("pragma: no-cache");
//http 1,1 için cache engeli
header ("cache-control: no-cache, must-revalidate");
/*if ($_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]=="") //değişken alınamadı
{
ECHO "değişken boş";
exit();
} */
if (strstr($_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"],"tr")) //tr aranıyor
{
header("Location:turkce.html");
exit();
}
if (strstr($_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"],"en")) // en aranıyor
{
header("Location:english.html");
exit();
}
header("Location:turkce.html");// dil tespit edilemezse gidilecek sayfa
?>

Php de Cookie’ler (çerezler)

Kullanıcıdan aldığımız bilgileri adres çubuğu üzerinden taşımak yerine cookie tanımlıyoruz.
***Cookie’ler 2. kullanımdan sonra etkili olurlar.
*** cookie ziyaretçimizin bilgisayarında bir bilgiyi saklayabilir ve ziyaretçimiz sayfamızı tekrar ziyaret ettiğinde bu bilgiyi geri alıp kullanabilir.
Cookie ler özellikle e-ticaret sitelerinde son derede önemlidir. Müşterimizin alışveriş sepetine attığı farklı ürünleri takip edebiliriz.
*** cookie yollanacaksa mutlaka web sayfasının herhangi bir bölümü göndermeden önce yapılmalıdır.

Setcookie()

Setcookie (“adı” , değer-değişken, son kullanım tarihi, dizin, domain, güvenlik)
-Ad: cookie nin adı
-Değişken : değişken bilgi – değer
-son kullanım tarihi- expire : sn cinsindendir. bildirilmezse tarayıcı kapanınca cookie silinir. 1 saatlik
cookie için time( ) + 60*60
-dizin

Yolla.php adıyla kaydedin

<FORM action="kuki.php" method="GET">
<INPUT TYPE="TEXT" name="ad">
<INPUT TYPE="SUBMIT" name="yolla" value="yolla">
</FORM>

Buradaki veriyi alacak ve cookie oluşturacak sayfa :
kuki.php adıyla kaydediniz

<?
echo "hoşgeldim<br> ";
if ($_COOKIE["ilk"])
echo "merhaba ". $_COOKIE["ilk"];
else
setcookie ("ilk",$ad,time()+600);
?>

isset ve empty

 

if(isset($degisken) ) { echo ‘true’; } else { echo ‘false’; }

komut false döner,cunku değişkene tanımlanmış bir değer yok.isset komutu değişken tanımlanmışsa if şartını basar.değişken tanımlanmamışsa else şartını basar

if(empty($degisken) ) { echo ‘true’; } else { echo ‘false’; }

komut true döner,cunku empty ise değişken tanımlanmamışsa if şartını basar,değişken tanımlıysa;else şartını basar.issetin tam tersidir.

İki zaman damgası aralığını sorgulamak

 

$aralikBasiUnixTimestamp = mktime ( 0,0,0,12,1,2008); // “2008-12-01 00:00:00”
$aralikSonuUnixTimestamp = mktime ( 23,59,59,12,31,2008); // “2008-12-31 23:59:59”

$query = “SELECT * FROM tablo1 WHERE tarih BETWEEN “.
“$aralikBasiUnixTimestamp AND $aralikSonuUnixTimestamp”; 

timestamp ı tarihe çevirmek

SELECT FROM_UNIXTIME(1196440219);
Çıktısı -> ‘2007-11-30 10:30:19’

Yazar: Mustafa Şadoğlu

Mustafa sitemizde 102 yazı eklemiş...

Share

Warning: Cannot modify header information - headers already sent in /home/dahiweb/public_html/wp-content/plugins/sayfa_sayac/sayfa_sayac.php on line 491
 • resul

  3. Vücut Kitle Endeksini hesaplayan, sonuca göre kişinin durumun belirten programa ait php kodlarını yazınız. VKE = agirlik / (boy * boy)

  0 – 18,4 arası “zayıf”

  18,5 – 24,9 arası “normal”

  25 – 29,9 arası “ fazla kilolu”

  30 ve üstü “şişman”

 • ahmet

  <?php
  $count=0;
  while($count<10){echo $count .",";
  $count++;
  }
  echo "”;
  $sayi=1;
  echo $sayi;
  while($sayi
  bu iki kodlamada değerler farklı çıkıyor anlatmak istediğim bu örneklerle daha belirgin
  birinde 0123456789,digerinde 012345678910

 • ahmet

  hocam burdaki formülde 10 sayısınıda işleme alıyor,burda 10’dan küçük değerleri alıp işleme girmesi gerekmez mi? ikincisi toplam değişkenine sayi degiskeni neden atanıyor ?yardımlarınızı bekliyorum

  <?php
  $sayi=1;
  $toplam=$sayi;
  echo $sayi;
  while($sayi

 • http://www.dahiweb.com/siteye-destek-verenler/mustafa-sadoglu Mustafa Şadoğlu

  @Şahin Çetinkaya
  işin aslı bir zamanlar kitap yazma sevdam vardı… bu kodlarda kitap çalışmamın bir kısmı…

 • http://www.dahiweb.com/siteye-destek-verenler/mustafa-sadoglu Mustafa Şadoğlu

  @muratsekman
  kısaca göremezseniz…
  örnek
  echo nasılsın diye bir kod olsa… bunun ekrana çıktısı sadece nasılsın olur…
  ancak hackleyerek kodlara ulaşabilirsiniz… size tavsiyem o yollarıda kullanmamanızdır.

 • muratsekman

  php web sitesinde gizlenen kodları nasıl bulabiliriz…?

 • http://www.adımeğitim.com/ Şahin Çetinkaya

  Tebrikler, süper bir iş çıkarmışsınız. Tüm komutları bir sayfada toplamak mantıklı.

 • oktay

  HOCAM MERHABA YUKARIDA YAZDIĞINIZ AŞAĞIDAKİ SAYFAYI HAZIRLAYIP İSİM GİRDİĞİMİZDE BOŞ BR SAYFA ÇIKIYOR. YAZILAN İSMİ GÖSTERMİYOR. ACABA SORUN NEREDE YARDIMCI OLURSANIZI MEMNUN OLURUM

  ilk form programımız.

  Get metodu

  dene.htm olarak kaydediniz.

  adınız…:

  dene.php olarak kaydediniz.

  // bir anlam taşımaz. tek boşluk oluşur.

 • http://www.dahiweb.com/siteye-destek-verenler/mustafa-sadoglu Mustafa Şadoğlu

  @Uğur
  if (!$_GET(anasayfa)
  { echo “BURASI BOŞ BİR SAYFADIR”;}
  else
  {
  içerik
  }
  şeklinde yapabilirsiniz… kolay gelsin

 • Uğur

  Hocam Bişe Sorcam
  Benim Baş Bir Sayfam Var
  http://www.siteadi.com/kontrol.php
  Dolu Sayfam
  http://www.siteadi.com/kontrol.php?anasayfa=page1
  Şimdi
  http://www.siteadi.com/kontrol.php
  Bu Urlyi yazınca Boş Bir Sayfa Çıkıyor Benim Yapmak İstediğim
  Url Ye Göre İşlem Yapmak
  http://www.siteadi.com/kontrol.php
  Buraya Girince
  “BURASI BOŞ BİR SAYFADIR DEMESİ LAZIM ”
  YARDIMCI OLURMUSUNUZ

 • Bülent

  Teşekkür ederim Mustafa Bey

 • Bülent

  Selam Mustafa Bey Güzel bir siteniz var baya bilgi küpü, ben bir matematik öğretmeniyim ve şöyle bir sorum olacak. şimdi flash ile php ye bağlanıp yapmam gerekeni yapıyorum. örneğin veri tabanından bilgi çekme kayıt gibi fakat şunu bir türlü anlayamadım. echo ile gelen bilgiyi flash içinde texte yazdırıyorum. ama ben yazdırmak değil de gelen bilgiyi parça parça işlemek istiyorum. dizi bilgi geliyor hepsi texte yazılıyor örnegin ben sadece birini alıp yazdırmak istiyorum.

  • http://www.dahiweb.com/siteye-destek-verenler/mustafa-sadoglu Mustafa Şadoğlu

   örneğin
   $ad[0] tarzında yazdırırsanız 1. öğeyi yazdırmış olursunuz…
   umarım yardımcı olmuşumdur…

 • http://www.dahiweb.com/siteye-destek-verenler/mustafa-sadoglu Mustafa Şadoğlu

  @kaan
  $sorgu=mysql_query(“select * from tablo”);
  while($satir=mysql_fetch_array($sorgu))
  {$toplam_urun_fiyati=$toplam_urun_fiyati+$satir[urun_fiyati];
  }
  echo $toplam_urun_fiyati;
  //$satir[urun_fiyati]; burada veritabanındaki fiyatlardır
  kolay gelsin

 • http://www.dahiweb.com/siteye-destek-verenler/mustafa-sadoglu Mustafa Şadoğlu

  @Bera Ramazan
  ben teşekkür ederim…

 • http://www.webdersleri.org kaan

  while döngüsü ile veritabanındaki ürün fiyatlarını nasıl toplıyacağız yardımcı olurmusunuz

 • http://presta.gozdesm.com/ Bera Ramazan

  Çok açıklayıcı ve güzel olmuş teşekkürler.

 • http://www.yunbook.net kaan web deneme

  SİTEMİ PHP İLE KURDUM AMA SORUNUM OLUYOR PHP ÇEREZ SORUNUM OLUYOR BİRDE ARAMA MOTORU NASIL YAPABİLİRİM.YARDIMCI OLABİLECEK VARMI

  • http://www.dahiweb.com/siteye-destek-verenler/mustafa-sadoglu mustafa sadoglu

   çerez kodlarınıza bakmak gerekir…
   eğer oturum için kullandıysanız session kullanmaya geçmelisiniz…
   arama motoru yapmak için “metin” adında text kutusu oluşturun, “ara” düğmesini ekleyin… “ara ” tıklandığında veri tabanında şu şekilde arattırabilirsiniz:
   mysql_query(“select * from tablo where metinler=’$metin'”);

 • Paşa

  başlangıç seviyesinden de ileride konuyu öğrenmek açısından süperrrr olmuşşşşş!!!

سرگرمی وردپرس سوال و جواب بهار خرید اعتبار مدافعان حرم دنیای فارسی فیدوس گوگل پینگ کوتاه کننده لینک آپلود زنده مینی موزیک فلزیاب من اسکریپت و قالب وردپرس پیوندها پی اچ پی صمدبین جستجو فارسی جستجوگر