xhtml html farkı

Html nedir?

HTML (Hyper Text Markup Language) sözcüklerinin baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşan kısa addır.Türkçe anlamı ise “Metin İşaretleme Dili” dir.Görevi ise internet üzerinde web sayfası yapmamızı sağlayan betik bir dildir.

XHTML nedir ?

XHTML (Extensible HyperText Markup Language) sözcüklerinin baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşan kısa addır.Türkçe anlamı ise “Geliştirilebilir Büyütülmüş Metin İşaretleme Dili” dir.Görevi  istemci taraflı (client side) çalışan bir metin işaretleme dilidir.

1. Küçük harf kullanımı : Normal HTML‘de büyük yada küçük harf hiç farketmiyordu, bu konuda hiçbir kural yoktu fakat XHTML özellikle küçük harf konusunda çok titiz.

Örneğin:

     HTML
    <BODY>
    <div WIDTH="100%">Dahiweb</div>
    </BODY>

     XHTML
     <body>
     <div width="100%">Dahiweb</div>
     </body>

2. Parametrelerde küçük harf ile yazılmalıdır : Yukarıda bahsettiğim şıkka ek olarak parametrelerde bir standarta baglanmıştır.

Örneğin:

      HTML
     <BODY>
     <div>Dahiweb</div>
     </BODY>

     XHTML
     <body>
     <div>Dahiweb</div>
     </body>

3. Düzgün hiyerarşi : Açılan taglar sırası ile kapatılmalıdır.

Örneğin:

      HTML
      <strong><div>Dahiweb</strong></div>

     XHTML
     <div><strong>Dahiweb</strong><div>

4. Kapalı taglar : Tüm taglar kapatılmalıdır. Örneğin bazı taglar tek başına kullanılır (br , hr, img) bu taglarda XHTML‘de kapatılmalıdır.

Örneğin:

     HTML
     <br>
     <hr>
     <image href="blş.gif">

     XHTML
     <br />
     <hr />
     <image href="blş.gif" title="Dahiweb" />

5. Kapatılan taglara / işarebırakmak tinden önce boşluk :Yukarıdaki şıkla bahsettiğim tagları kapatırken / işaretinden önce bir boşluk bırakmanız gerekmektedir. Bu tarayıcılar ve arama motorları tarafından kabul edilmiş bir standarttır.

Örneğin:

     Yanlış Kullanım
     <br/>
     <hr/>
     <image href="blş.gif" title="Dahiweb"/>

     Doğru kullanım
     <br />
     <hr />
     <image href="blş.gif" title="Dahiweb" />

6. Link ve Resim eklerken bir başlık girilmelidir : Özellikle arama motorları için ve standartlar uymak için bunu yapmanız gerekmektedir. Title parametresi ile resim veya link hakkında tarayıcıya bilgi vermemiz gerekmektedir.

Örneğin:

     HTML
     <image href="blş.gif">
     <a href="http://www.dahiweb.com">

     XHTML
     <image href="blş.gif">
     <image href="blş.gif" title="Dahiweb" />
     <a href="http://www.dahiweb.com/" title="Dahiweb" />

7. Parametreler tırnak içinde olmalıdır : HTML ‘ de bu konuda bir şart yoktu tırnak için ve tırnak içinde kullanmadan parametre değerleri verilebiliyordu.

Örneğin:

     HTML
     <BODY>
     <div width=100%>Dahiweb</div>
     </BODY>

     XHTML
     <body>
     <div width="100%">Dahiweb</div>
     </body>

8. Parametrelerde sadeleştirme : Özellikle Form parametrlerinde bazı kolaylıklar vardı, örneğin checked parametresini kullanarak bir radio butonu seçili hale getirebiliyorduk ama malesef XHTML‘de bu olay kaldırıldı.

Örneğin:

     HTML
     <input type="radio" checked>
     <option selected>

     XHTML
     <input  type="radio" checked="checked" />
     <option selected="selected" />

9. Name parametresi yerine id Parametresi kullanimi : HTML döneminde taglara isim verirken Name parametresi kullaniliyordu, Id parametresi ise ikinci bir olasilik veya javascript ağırlıklıydı fakat XHTML genel tanımlamada Id parametresini kullanmamızı istiyor.

Örneğin:

     HTML
     <div name="mesaj">Dahiweb</div>
     <image name="resim" href="blş.gif">

     XHTML
     <div id="mesaj">Dahiweb</div>
     <image id="resim" href="blş.gif" />

10. DOCTYPE bildirimi : HTML kodlarından önce daha doğrusu kodlamanın ilk başına DOCTYPE (DTD) bir başka değişle HTML dokumanımızın çeşitini bildirmemiz gerekiyor. Bu konuyla daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Örneğin:

      HTML
     <html>
     <head>
     <title> HTML  Dökümanı</title>
     <body>
     <div>Dahiweb</div>
     </body>
     </html>

      XHTML
     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
     <html>
     <head>
     <title> HTML Dökümanı</title>
     <body>
     <div>Dahiweb</div>
     </body>
     </html>

Yazar: Özgür

Özgür AYTAÇ sitemizde 4 yazı eklemiş...

Share

Warning: Cannot modify header information - headers already sent in /home/dahiweb/public_html/wp-content/plugins/sayfa_sayac/sayfa_sayac.php on line 491
  • http://www.vsmedya.com Veli Hamza

    Anlatım ve maddeleme, az öz açık 2016 dan merhaba 😀

  • http://www.medyadizi.com/ Hüseyin Gülşin

    2015’den merhaba! Başarılı bir yazı, teşekkürler.

  • ozan kutlu

    buda güzel buda güzeeelll