SQL Server içerisinde işleyeceğimiz verilerin tamamı veritabanın adına ait bir dosya içerisinde depolanır. Bu dosya bir ya da birden fazla veriyi içerisinde barındırabilir.

Tablo : İçerisinde Sütun ve Satırları barındıran kavramdır. Tablo içerisinde bulunan herbir satır içerisinde verilerimiz depolanır. Sütunlar içerisinde ise verilerimize ait çeşitli kategoriler yer alır.

Satır (Row) : Bir tablo içerisinde yer alan herbir satır bir veriye eşittir.

Sütun (Column) : Sütunlar verilerin kategorilerini oluşturan kavramlardır. No, Ad Soyad, Başlık gibi…

Kayıt (Record) : İşlenmiş verilerin herbirine kayıt denir. Tablolar içerisinde bulunan her bir satır bir kayıt’a karşılık gelir.

Veri Tipi (Data Type) : Verilerin özelliklerini belirleyen kavramlara Veri Tipi denir. Bir kaydın içeriğine göre veri tipi seçilmelidir. Örneğin; verilerimiz içerisinde Numara alanı sayılardan oluşacaksa bu alanın veri tipi sayı olarka tanımlanmalıdır. Aynı zamanda Veri Tipleri belirlenirken uzunluklarıda belirtilir. Verilerin türklerine göre uygun uzunluk seçilmelidir.

Zorlayıcı (Constraint) : SQL Server içerisinde belirlediğimiz alanlar içerisine veriler girilirken çeşitli kriterler belirleyebiliriz. Girmiş olduğumuz bu verilerin uygun formatta değilse veri tabanı hata verecektir. Yapılan bu işleme Zorlayıcı (Constraint) denir. Zorlayıcılar ikiye ayrılır programlanabilir ve tanımlanabilir olanlar.

Anahtar (Key) : Bir veya birden fazla alanın birbirleri olan ilişkilerini bir satır için niteleyici olarak belirleyen kavrama Anahtar denir. Primary Key, Unique Key, Foreign Key gibi türeleri vardır.

alıntı

Yazar: zaferaltun

zafer altun sitemizde 12 yazı eklemiş...

Share