Akış Diyagramları ( Flow Chart )

Algoritmanın betimsel olarak değilde simge ve sembollerle anlatılmasına denir.  Akış diyagramlarında kullanılan temel simgeleri sıralıcak olursak:

1.  Algoritmanın başlangıç ve bitişin de kullanılır.

sema1

2.  Klavye aracılığı ile bilgi girişi yapılacağını belirtir.

sema2
3.  Herhangi bir değerin ekrana veya yazıcıya çıktısının alınacağı zaman kullanılır.

sema3
4.  Herhangi bir matematiksel işlem yapılacağı zaman kullanılır.

sema4
5.  Aritmatiksel veya mantıksal olarak karar verme durumlarında kullanılır.

sema5
6. Yapılacak iş birden çok yapılacaksa(Döngü mantığı) bu sembol kullanılır.sema7

7.  Oklar veri akışını yönlendirebilmek için kullanılan elemanlardır.sema8
Temel olarak kullanılan akış diyagram sembolleri bunlardır. Tabi ki başka sembollerde mevcuttur. Yeri geldikçe anlatılmayan sembollerde anlatılacaktır.

Akış Diyagramları içerik ve biçimlerine göre genel olarak 3′ e ayrılır.

1.Doğrusal Akış Diagramları
2.Mantıksal Akış Diyagramları
3.Yineli (Çevrimli,Döngülü)Akış Diagramları

Join the Forum discussion on this post

Yazar: kacarozgur

Özgür Kaçar sitemizde 38 yazı eklemiş...

Share