Asansör Kontrol Programı [C#]

Bu yazımızda asansör kontrolünün sağlanabildiği örnek program anlatılmaktadır..

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsApplication2

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)

{

int nereden = panel2.Location.Y; // ASANSÖR

int nereye;

if (Kat_5.Checked == true) // Asansörün 5. KATA çıkartır…

{

nereye = 111;

if ((nereden != nereye) && (nereden > nereye))

{

this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(217, nereden – 1);

this.panel3.Visible = false;

this.panel4.Visible = false;

panel9.BackColor = Color.Red;

}

else if ((nereden != nereye) && (nereden < nereye))

{

this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(217, nereden + 1);

this.panel3.Visible = false;

this.panel4.Visible = false;

panel9.BackColor = Color.Red;

}

else

{

label5.Text = “5”;

}

}

else if (Kat_4.Checked == true)   // Asansörün 4. KATA çıkartır…

{

nereye = 214;

if ((nereden != nereye) && (nereden > nereye))

{

this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(217, nereden – 1);

this.panel3.Visible = false;

this.panel4.Visible = false;

panel8.BackColor = Color.Red;

}

else if ((nereden != nereye) && (nereden < nereye))

{

this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(217, nereden + 1);

this.panel3.Visible = false;

this.panel4.Visible = false;

panel8.BackColor = Color.Red;

}

else

{

label5.Text = “4”;

}

}

else if (Kat_3.Checked == true)   // Asansörün 3. KATA çıkartır…

{

nereye = 314;

if ((nereden != nereye) && (nereden > nereye))

{

this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(217, nereden – 1);

this.panel3.Visible = false;

this.panel4.Visible = false;

panel7.BackColor = Color.Red;

}

else if ((nereden != nereye) && (nereden < nereye))

{

this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(217, nereden + 1);

this.panel3.Visible = false;

this.panel4.Visible = false;

panel7.BackColor = Color.Red;

}

else

{

label5.Text = “3”;

}

}

else if (Kat_2.Checked == true)   // Asansörün 2. KATA çıkartır…

{

nereye = 416;

if ((nereden != nereye) && (nereden > nereye))

{

this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(217, nereden – 1);

this.panel3.Visible = false;

this.panel4.Visible = false;

panel6.BackColor = Color.Red;

}

else if ((nereden != nereye) && (nereden < nereye))

{

this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(217, nereden + 1);

this.panel3.Visible = false;

this.panel4.Visible = false;

panel6.BackColor = Color.Red;

}

else

{

label5.Text = “2”;

}

}

else if (Kat_1.Checked == true)   // Asansörün 1. KATA çıkartır…

{

nereye = 519;

if ((nereden != nereye) && (nereden > nereye))

{

this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(217, nereden – 1);

this.panel3.Visible = false;

this.panel4.Visible = false;

}

else if ((nereden != nereye) && (nereden < nereye))

{

this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(217, nereden + 1);

this.panel3.Visible = false;

this.panel4.Visible = false;

}

else

{

label5.Text = “1”;

}

}

if ((nereden == 519) && (Kat_1.Checked == true))

{

this.panel3.Location = new System.Drawing.Point(52, 519);

this.panel4.Location = new System.Drawing.Point(319, 519);

this.panel3.Visible = true; // Katın Işıklarını Yakar..

this.panel4.Visible = true; // Katın Işıklarını Yakar..

}

if ((nereden == 416) && (Kat_2.Checked == true))

{

this.panel3.Location = new System.Drawing.Point(52, 416);

this.panel4.Location = new System.Drawing.Point(319, 416);

this.panel3.Visible = true; // Katın Işıklarını Yakar..

this.panel4.Visible = true; // Katın Işıklarını Yakar..

}

if ((nereden == 314) && (Kat_3.Checked == true))

{

this.panel3.Location = new System.Drawing.Point(54, 314);

this.panel4.Location = new System.Drawing.Point(319, 314);

this.panel3.Visible = true; // Katın Işıklarını Yakar..

this.panel4.Visible = true; // Katın Işıklarını Yakar..

}

if ((nereden == 214) && (Kat_4.Checked == true))

{

this.panel3.Location = new System.Drawing.Point(53, 214);

this.panel4.Location = new System.Drawing.Point(319, 214);

this.panel3.Visible = true; // Katın Işıklarını Yakar..

this.panel4.Visible = true; // Katın Işıklarını Yakar..

}

if ((nereden == 111) && (Kat_5.Checked == true))

{

this.panel3.Location = new System.Drawing.Point(54, 111);

this.panel4.Location = new System.Drawing.Point(318, 111);

this.panel3.Visible = true; // Katın Işıklarını Yakar..

this.panel4.Visible = true; // Katın Işıklarını Yakar..

}

if (nereden == 519) // Asansörün Bulunduğu Katı Label’e yazar…

{

label5.Text = “1”;

label14.Text = “1”;

label16.Text = “1”;

label17.Text = “1”;

label18.Text = “1”;

panel5.BackColor = Color.Lime;

panel6.BackColor = Color.Red;

panel7.BackColor = Color.Red;

panel8.BackColor = Color.Red;

panel9.BackColor = Color.Red;

}

if (nereden == 416) // Asansörün Bulunduğu Katı Label’e yazar…

{

label5.Text = “2”;

label14.Text = “2”;

label16.Text = “2”;

label17.Text = “2”;

label18.Text = “2”;

panel5.BackColor = Color.Red;

panel6.BackColor = Color.Lime;

panel7.BackColor = Color.Red;

panel8.BackColor = Color.Red;

panel9.BackColor = Color.Red;

}

if (nereden == 314) // Asansörün Bulunduğu Katı Label’e yazar…

{

label5.Text = “3”;

label14.Text = “3”;

label16.Text = “3”;

label17.Text = “3”;

label18.Text = “3”;

panel5.BackColor = Color.Red;

panel6.BackColor = Color.Red;

panel7.BackColor = Color.Lime;

panel8.BackColor = Color.Red;

panel9.BackColor = Color.Red;

}

if (nereden == 214) // Asansörün Bulunduğu Katı Label’e yazar…

{

label5.Text = “4”;

label14.Text = “4”;

label16.Text = “4”;

label17.Text = “4”;

label18.Text = “4”;

panel5.BackColor = Color.Red;

panel6.BackColor = Color.Red;

panel7.BackColor = Color.Red;

panel8.BackColor = Color.Lime;

panel9.BackColor = Color.Red;

}

if (nereden == 111) // Asansörün Bulunduğu Katı Label’e yazar…

{

label5.Text = “5”;

label14.Text = “5”;

label16.Text = “5”;

label17.Text = “5”;

label18.Text = “5”;

panel5.BackColor = Color.Red;

panel6.BackColor = Color.Red;

panel7.BackColor = Color.Red;

panel8.BackColor = Color.Red;

panel9.BackColor = Color.Lime;

}

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

Kat_1.Checked = true;

}

}

}

Kodlama Doğancan AZMANOĞLU

Algoritma Yunus Emre UZUN

Grafik İsmail KAR

Ders Öğretmenleri

Arif GÜMÜŞ

Hülya GÜMÜŞ

Yazar: doqancan

sitemizde 1 yazı eklemiş...

Share