C# Büyük Ünlü Uyumu

C# programlama dilinde yazılmış büyük ünlü uyumu programı. Bazı forumlarda arandığını fark ettim ve paylaşmak istedim. Temel olarak çalışma prensibi girilen kelimelerin büyük ünlü uyumuna uyup uymadığını kontrol ederek ekrana yazdırmaktadır.

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication13
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
// Tanımlamalar yapıldı..
string kalinharfler = “AIOUaıou” ;
string inceharfler = “EİÖÜeiöü”;
string rakamlar = “0123456789”;
string metin;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
// Hatalı kelime girme durumlarını yakalama..

if (textBox1.Text.Contains(” “))
{
MessageBox.Show(“Lütfen Tek Kelime Giriniz”);
textBox1.Focus();
textBox1.Clear();
label1.Text = “”;
}
else if (textBox1.Text == null)
{
MessageBox.Show(“Lütfen Bir Kelime Giriniz”);
textBox1.Focus();
textBox1.Clear();
label1.Text = “”;
}
else if (textBox1.Text == “”)
{
MessageBox.Show(“Lütfen Bir Kelime Giriniz”);
textBox1.Focus();
textBox1.Clear();
label1.Text = “”;
}
else
{
kelimekontrol();
}
}
// kelime kontrol methodum..
void kelimekontrol()
{
metin = textBox1.Text;
// öncelikle false değeri atadım..
bool varyok1 = false;
bool varyok2 = false;
bool varyok3 = false;
foreach (char item in metin)
{
// kalın harfleri arıyorum, eğer kalın harf var ise TRUE
if (kalinharfler.IndexOf(item) != -1)
{
varyok1 = true;
}
// ince harfleri arıyorum, eğer ince harf var ise TRUE

if (inceharfler.IndexOf(item) != -1)
{
varyok2 = true;
}
// Rakamları arıyorum eğer rakam var ise TRUE

if (rakamlar.IndexOf(item) != -1)
{
varyok3 = true;
}
}
// eğer ikisi de true ise demekki kelime de hem ince hem kalın harf vardır, o halde Büyük Ünlü Uyumuna Uymaz..

if (varyok1 == true && varyok2 == true)
{
label1.Text = “Büyük Ünlü Uyumuna Uymuyor”;
}
// Eğer iki durum birbirinden farklı ise demek ki, kelime büyük ünlü uyumuna uyuyor.
else if (varyok1 != varyok2)
{
label1.Text = “Büyük Ünlü Uyumuna Uyuyor”;
}
// eğer varyok3 true ise demekki metin rakam içeriyor.
else if (varyok3 == true)
{
label1.Text = “Kelime lütfen rakam içermesin”;
}
else if (varyok3 == true && (varyok1 == true || varyok1 == false || varyok2 == true || varyok2 == false))
{
label1.Text = “Kelime Lütfen Rakam İçermesin”;
}
// eğer bu durumların haricinde ise kelime sesli harf içermez..
else
{
label1.Text = “Kelime Sesli Harf İçermiyor”;
}
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
DialogResult sonuc;
sonuc = MessageBox.Show(“Çıkmak İstediğinizden Eminmisiniz?”, “Uyarı”, MessageBoxButtons.OKCancel);
{
if (sonuc == DialogResult.OK)
{
Application.Exit();
}
}
}
}
}

Yazar: Dahiweb Ekibi

Dahiweb Ekibi sitemizde 19 yazı eklemiş...

Web & İnterface Designer

Share