C# If-Else & Switch-Case Yapısı

0 ile 9 arasındaki rakamları yazıya çeviren programı if – else ve switch – case yapısı ile birlikte inceleyelim.

Cevirme

If – else yapısı ile;

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsApplication4

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            int a;

            if (textBox1.Text != “” )  

            {

                a = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

                if (a == 0)

                    textBox2.Text = “Sıfır” ;

                else if (a == 1) textBox2.Text = “Bir” ;

                else if (a == 2) textBox2.Text = “İki” ;

                else if (a == 3) textBox2.Text = “Üç” ;  

                else if (a == 4) textBox2.Text = “Dört” ;

                else if (a == 5) textBox2.Text = “Beş” ;

                else if (a == 6) textBox2.Text = “Altı” ;  

                else if (a == 7) textBox2.Text = “Yedi” ;

                else if (a == 8 ) textBox2.Text = “Sekiz” ;

                else textBox2.Text = “Dokuz” ;

            }

        }

    }

}

Switch – case yapısı ile;

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

             int i;

            i = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

            switch (i)

            {

                case 0: textBox2.Text = “Sıfır” ; break;

                case 1: textBox2.Text = “Bir” ; break;

                case 2: textBox2.Text = “İki” ; break;

                case 3: textBox2.Text = “Üç” ; break;

                case 4: textBox2.Text = “Dört”break;

                case 5: textBox2.Text = “Beş” ; break;

                case 6: textBox2.Text = “Altı” ; break;

                case 7: textBox2.Text = “Yedi” ; break;

                case 8: textBox2.Text = “Sekiz” ; break;

                case 9: textBox2.Text = “Dokuz” ; break;

            }

        }

 

(If program içinde karar vermek için kullanılan en basit yapıdır. If..Else deyimi bir Boolean ifadeyi degerlendirerek program denetimi belirtilen deyim gruplarına geçirir. Switch deyimi de if deyimi gibi programın kosullara gore yönlenmesini saglar.  Özellikle bir değişkenin aldığı birçok farklı değere göre yapılacak farklı işler varsa if yerine switch case kullanılabilir. Switch case de her komuttan sonra break(döngüyü kırmak) komutu kullanmak işlem yapıldıktan sonra bir sonraki işlemin çalışmaması içindir.)

Yazar: Tansu

Tansu DİLİ sitemizde 5 yazı eklemiş...

Share