Algoritma Archive

Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri ( Döngülü Akış Diyagramları )

Önceki makalelerimizde doğrusal ve mantıksal akış diyagramlarından bahsettik. Bu makalemizde ise programların vazgeçilmezi döngülü akış diyagramlarından

Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri ( Mantıksal Akış Diyagramları)

Mantıksal akış diyagramları herhangi bir duruma göre algoritmanın akış yönünün değiştiği durumlarda tasarlanır. Bu yön değişimi

Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri (Doğrusal Akış Diyagramları)

Algoritmanın bir problemi çözebilmek için izlenmesi gereken basamaklar serisi olduğu daha önce söylemiştik.  Bizler için bu

Akış Diyagramları ( Flow Chart )

Algoritmanın betimsel olarak değilde simge ve sembollerle anlatılmasına denir.  Akış diyagramlarında kullanılan temel simgeleri sıralıcak olursak:

Algoritma nedir ?

Algoritma bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir. Tüm programlama dillerinin temeli algoritmaya dayanmaktadır. Algoritma bilmeden gerçek