Pascal Archive

Case…Of

Bir önceki konuda bahsedilen kontrol deyimi if..then..else genellikle az sayıda olan karşılaştırmalarda kullanılır. Ama eğer yapılan

Pascal Örnekleri

Pascal Programlama Dili ( Başlangıç…) Pascal Örnekleri 1 (Karar verme oparatörleri) Pascal Örnekleri 2 (Döngüler, for-do)

Pascal Örnekleri 17 ( Dosyalama İşlemleri )

DOSYALAMA Menü programı kullanılarak ad, soyad girişleri yapıldıktan sonra bunları listeleme, arama.. uses crt; var isim,ad,soy:string;

Pascal Örnekleri 16 ( Procedure kullanmak)

PROCEDURE Faktöriyel uses crt; var sonuc,i:integer; fakr,fakn,faknr,n,r:integer;

Pascal Örnekleri 15 ( Çift Boyutlu Diziler)

ÇİFT BOYUTLU DİZİLER (MATRİS) Matris1 uses crt; var sayi1:array[1..5,1..6] of integer;

Pascal Örnekleri 14 (Diziler)

DİZİ (ARRAY) Girilen 4 sayıdan büyük olanı ve küçük olanı bulan program Uses Crt; Var i,buyuk,kucuk:integer;

Pascal Örnekleri 13 (Length, Type, While)

LENGTH Girilen bir kelimeyi alfabetik sıraya göre yazan program uses crt; var deg,cumle:string[30];

Pascal Örnekleri 12 ( AscII tablosu ve Faktoriyel)

Ascii Karakter Tablosu uses crt; var a:integer; i:byte;

Pascal Örnekleri 11 ( Karma örnekler)

85)Procedure ile kullanılan klavyeden girilen koordinatlara göre şekli çizen pogram. Çöz:85)uses crt; var a,b,c,d,i:integer; procedure sekil;

Pascal Örnekleri 10 (Fibonacci sayıları, Asal sayılar, Basamaklara ayırma)

79)Fibonacci sayılarını yazan program. Çöz:79)uses crt; var i,s:integer; n,a,t1,t2,t3:longint; begin

Pascal Örnekleri 19 (Sınav kağıdını dolduran program)

78) Ad soyad, numara, bölüm girişi yapılarak sınav kağını dolduran program. Çöz:78)uses crt; var numa,turdogru,turyanlis,turbos,matdogru,matyanlis, matbos,j:integer;

Pascal Örnekleri 9 ( Sayısal Loto, Pascal Üçgeni, Hesap Makinesi)

74)Sayısal loto programını kullanıcının belirlediği kolon sayısına göre yapan program. Çöz:74)uses crt; var i,a,x,kolon:integer; begin clrscr;

Pascal Örnekleri 8 ( Sayı tabanları, Şifre programları)

71)Onluk (decimal) sayı sitemini ikilik (binary) sayı sistemine çeviren program. Çöz:71)uses crt; var i,say,sayi1:integer; begin clrscr;

Pascal Örnekleri 7 ( Bloklu yazım örnekleri )

65) 3 blok halinde 12*42=21*24 şeklindeki eşitliği yazan  program. Çöz:65)uses crt; var i,j,a,b,c,d,e,f,sayac:integer; begin clrscr;

Pascal Örnekleri 6 ( Mükemmel Sayılar, Asal sayılar, Biraz oyun yapalım.)

60)100’den 999’a kadar olan mükemmel sayılar. Çöz:60)uses crt; var on,i,a,b,c:integer; begin clrscr;

Pascal Örnekleri 5 ( Stringler ve Gotoxy)

Bu makalede string veriler ve gotoxy ile ilgili değişik örnekler var. Sizleri farklı bakış açılarına iteceğini

Pascal Örnekleri 4 ( Random (Rastgele) fonksiyonu )

Bu makalemizde pascal da kullanılan bir fonksiyondan bahsedicez. Random yani rastgele fonksiyonu. Hemen basitten karmaşığa olan

Pascal Örnekleri 18 (Biraz matematikkkk…)

Bir kaç makaleden sonra biraz araya matematik katalım dedik. Ve matematiksel işlemlerin pascal da nasıl hesaplanacağı

Pascal Örnekleri 3 (Gotoxy komutu)

Evet bu makalede kursorü istediğimiz yere konumlamada kullanılan gotoxy komutu ile ilgili değişik örnekler mevcut. Buyrun

Pascal Örnekleri 2 (Döngüler, for-do)

Programcılıkta bir işin birden çok kez tekrarlanmasını isterseniz döngüleri bilmeniz faydalı olacaktır. Buyrun hemen örneklerle anlamaya

Pascal Örnekleri 1 (Karar verme oparatörleri)

Önceki makalemizde pascal ın temellerini örneklerle anlattık. Bu makalemizde programların vazgeçilmezi karar verme oparatörlerinden if, if

Pascal Programlama Dili ( Başlangıç…)

Pascal’ ın temellerini kapsayan örnekleri bu makalede bulabilirsiniz: Temel giriş çıkış komutları:Writeln, readln Değişken Kullanımı Matematiksel