Pascal Archive

Case…Of

Bir önceki konuda bahsedilen kontrol deyimi if..then..else genellikle az sayıda olan karşılaştırmalarda kullanılır. Ama eğer yapılan

Pascal Örnekleri

Pascal Programlama Dili ( Başlangıç…) Pascal Örnekleri 1 (Karar verme oparatörleri) Pascal Örnekleri 2 (Döngüler, for-do)

Pascal Örnekleri 17 ( Dosyalama İşlemleri )

DOSYALAMA Menü programı kullanılarak ad, soyad girişleri yapıldıktan sonra bunları listeleme, arama.. uses crt; var isim,ad,soy:string;

Pascal Örnekleri 16 ( Procedure kullanmak)

PROCEDURE Faktöriyel uses crt; var sonuc,i:integer; fakr,fakn,faknr,n,r:integer;

Pascal Örnekleri 15 ( Çift Boyutlu Diziler)

ÇİFT BOYUTLU DİZİLER (MATRİS) Matris1 uses crt; var sayi1:array[1..5,1..6] of integer;

Pascal Örnekleri 14 (Diziler)

DİZİ (ARRAY) Girilen 4 sayıdan büyük olanı ve küçük olanı bulan program Uses Crt; Var i,buyuk,kucuk:integer;

Pascal Örnekleri 13 (Length, Type, While)

LENGTH Girilen bir kelimeyi alfabetik sıraya göre yazan program uses crt; var deg,cumle:string[30];

Pascal Örnekleri 12 ( AscII tablosu ve Faktoriyel)

Ascii Karakter Tablosu uses crt; var a:integer; i:byte;

Pascal Örnekleri 11 ( Karma örnekler)

85)Procedure ile kullanılan klavyeden girilen koordinatlara göre şekli çizen pogram. Çöz:85)uses crt; var a,b,c,d,i:integer; procedure sekil;

Pascal Örnekleri 10 (Fibonacci sayıları, Asal sayılar, Basamaklara ayırma)

79)Fibonacci sayılarını yazan program. Çöz:79)uses crt; var i,s:integer; n,a,t1,t2,t3:longint; begin