Doğrulama Onay Kutusu aracı hakkında bilgi CS.4

Spry Doğrulama Onay Kutusu aracı, bir HTML formunda bulunan ve kullanıcı onay kutusu seçtiğinde ya da seçmediğinde geçerli ya da geçersiz durumlarını görüntüleyen bir onay kutusudur ya da onay kutusu grubudur. Örneğin kullanıcının üç seçim yapması gereken bir forma Doğrulama Onay Kutusu aracı ekleyebilirsiniz. Kullanıcı üç seçimin üçünü de yapmazsa, araç gereken minimum sayıda seçimin yapılmadığını bildiren bir mesaj görüntüler.

Aşağıda örnekte çeşitli durumlardaki bir Doğrulama Onay Kutusu aracı gösterilmektedir:

A.
Doğrulama onay kutusu araç grubu, minimum seçim sayısı durumu

 

B.
Doğrulama Onay Kutusu aracı, gerekli durumu

 

Doğrulama Onay Kutusu aracı bir dizi durum içerir (örneğin geçerli, geçersiz gerekli değer ve benzer). İstediğiniz doğrulama sonuçlarına bağlı olarak, bu durumların özelliklerini Özellik denetçisini kullanarak değiştirebilirsiniz. Doğrulama Onay Kutusu aracı çeşitli noktalarda, örneğin kullanıcı aracın dışında tıklattığında, seçim yaptığında ya da form göndermeye çalıştığında doğrulama gerçekleştirebilir.

Başlangıç durumu
Sayfa tarayıcıya yüklendiğinde ya da kullanıcı formu sıfırladığında aracın durumu.

 

Geçerli durumu
Kullanıcı seçim yaptığında ya da doğru sayıda seçim yaptığında ve form gönderilebilir olduğunda aracın durumu.

 

Gerekli durumu
Kullanıcı gereken bir seçimi yapmadığında aracın durumu.

 

Minimum Seçim Sayısı durumu
Kullanıcı gereken en az sayıda onay kutusundan daha az sayıda onay kutusu seçtiğinde aracın durumu.

 

Maksimum Seçim Sayısı durumu
Kullanıcı izin verilen en fazla sayıda onay kutusundan daha fazla sayıda onay kutusu seçtiğinde aracın durumu.

 

Doğrulama Onay Kutusu aracı kullanıcı etkileşimi yoluyla bu durumlardan birine girdiğinde, Spry çerçevesi mantığı çalıştırma zamanında araca ilişkin HTML kabına belirli bir CSS sınıfı uygular. Örneğin kullanıcı form göndermeyi denerse ancak hiçbir seçim yapmamışsa, Spry tarafından araca “Lütfen bir seçim yapın” hata mesajını görüntülemesine neden olacak bir sınıf uygulanır. Hata mesajlarının stillerini ve görüntülenme durumlarını kontrol eden kurallar, aracın beraberindeki SpryValidationCheckbox.css CSS dosyasında bulunur.

Doğrulama Onay Kutusu aracının genellikle bir form içinde bulunan varsayılan HTML’si, onay kutusunun <input type=”checkbox”> etiketini saran bir <span> kap etiketinden oluşur. Doğrulama Onay Kutusu aracına ilişkin HTML ayrıca belgenin başlığında ve aracın HTML işaretinden sonra komut dosyası etiketleri içerir.

Yazar: Emre Demir

Emre Demir sitemizde 17 yazı eklemiş...

Share