For Döngüsü [C#]

Bu yazımızda for döngüsü anlatılmaktadır.

Döngüler, program içerisinde tekrarlanması gereken ifadeleri veya kod bloklarını tekrar tekrar yazmak yerine tek bir yapıda yazarak ifadelerin veya kod bloklarının tekrarlanmasını sağlar.

C#’ta for döngüsü başlangıç adımından sonra belirtilen koşul sağlandığı sürece  işlemleri tekrarlayan döngüdür.

for (degisken_tipi degisken;koşul;işlem)

{

//kodlar;

}

For döngüsü 3 parametreden oluşur. İlk parametre döngü değişkeninin tanımlandığı yerdir ve başlangıç değerini gösterir. Örneğin; int i=0 gibi. Integer tipli bir değişken tanımlanmış ve başlangıç değeri 0 olarak seçilmiştir.

İkinci parametre döngünün çalışması için gerekli koşulun bulunduğu kısımdır. Örneğin i<=10 gibi. Tanımlanmış olan değişken başlangıç adımından sonra 10’dan küçük ve 10’a eşit olduğu sürece döngü çalışacaktır.

Üçüncü parametre döngü adımı tamamlandığında döngü değişkenine yapılması gereken işlemi belirtir. Örneğin; i++ gibi. Tanımlanmış olan değişken adımını tamamladıktan sonra değişkenin değeri 1 arttırılacaktır.

For döngüsü döngüye ait değişkeni kullanmamıza imkan sağlar. Değişkeni istediğimiz şekilde istediğimiz işleme sokabiliriz. Ancak döngüye müdahale edemeyiz.

Örnek olarak alt alta 10 kez Dahiweb yazdıran bir programın uygulamasını yapalım.

[Kod Kısmı]

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsApplication2
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
listBox1.Items.Add(i+” DahiWeb”);   //Her adımda Listbox’a DahiWeb string ifadesi ekleniyor..
}
}
}
}

[Ekran Çıktısı]

for dahiweb

e.U

Yazar: emreuzun

Emre UZUN sitemizde 12 yazı eklemiş...

©CriticaLWave

Share