Foreach Döngüsü [C#]

Bu yazımızda foreach döngüsü anlatılmaktadır.

Döngüler, program içerisinde tekrarlanması gereken ifadeleri veya kod bloklarını tekrar tekrar yazmak yerine tek bir yapıda yazarak ifadelerin veya kod bloklarının tekrarlanmasını sağlar.

C#’ta foreach döngüsü bir dizi belirten ifadenin veya bir koleksiyonun her elemanı için yapısındaki kodları çalıştıran  döngüdür.

foreach (degisken_tipi degisken in dizi)
{
//kodlar;
}

Tanımlanan değişken, sırasıyla belirtilen dizi içerisindeki elemanları tutar.

Foreach döngüsü döngüye ait değişkeni kullanmamıza imkan  sağlar. Değişkeni istediğimiz şekilde istediğimiz işleme sokabiliriz. Ancak döngüye müdahale edemeyiz.

Örnek olarak  bir integer tipli değişkene ait  elemanları listbox’a ekleyip toplamını yazan programın uygulamasını yapalım.

[Kod Kısmı]

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsApplication2
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int[] dizi = { 5, 10, 15, 20, 25, 30 };  //dizi tanımlanıyor..
int toplam=0;  //dizi elemanlarının toplamını tutacak değişken tanımlanıp; değişkene hata vermemesi için başlangıç değeri olarak 0 değeri atanıyor..
foreach (int x in dizi)  //dizi’ye ait her int tipli x için..
{
listBox1.Items.Add(x);   //listbox’a ekle..
toplam += x;  //toplam değişkenine ekle..
}
label1.Text = “Toplamları: ” + toplam;
}
}
}

[Ekran Çıktısı]

foreach dahiweb

e.U

Yazar: emreuzun

Emre UZUN sitemizde 12 yazı eklemiş...

©CriticaLWave

Share