HTML 5 ETİKETLERİ

HTML5

HTML5

HTML5 <a> Tag


<a href=”http/www.dahiweb.com”>Visit dahiweb.com!</a>

Tanımı ve Kullanımı

<a> Etiketi bir sayfadan diğerine bağlamak için kullanılan bir köprü, tanımlar.

<a> Elemanın en önemli özelliği bağlantının hedefi belirtir href özniteliği vardır.

Tüm tarayıcılarda Varsayılan olaraktan bağlantılar görünecektir:
Gezilmemiş bağlantı mavi ve altı çizili olarak
Bir yeri ziyaret etdiğin linkin alti cizili ve mor renginde olucaktır.

Aktif olan linkin altı çizili ve kırmızı olacaktır.

HTML 4.01 ve HTML5 Arasındaki Farklar

HTML 4.01, <a> etiketinde ya bir köprü ya da bir çapa işlevinde olabilir. HTML5, <a> etiket her zaman bir köprüdür, ama hiç href özniteliği yoksa, sadece bir köprü için yer tutucudur.

HTML5 bazı yeni özellikleri vardır ve bazı HTML 4.01 niteliklerini HTML5 desteklenmez.

İpuçları ve Notlar

İpucu: özellikleri: href özniteliği yoksa hreflang, medya, rel, hedef ve türü özellikleri mevcut olamaz.

İpucu: Başka bir hedef belirtmek için bağlantı sayfası normal, geçerli tarayıcı penceresinde görüntülenir.

İpucu: bağlantılarda CSS kullanın.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

HTML5 <b> Tag

<p>It was a <b>red</b> house with a <b>blue</b> door.</p>
Tanımı ve Kullanımı

<b> Etiketi kalın metin belirtir.

HTML 4.01 ve HTML5 Arasındaki Farklar

Yok.

İpuçları ve Notlar

Not: Başka hiçbir etiketi daha uygun olduğu zaman HTML 5 şartnamesine göre, <b> etiketi SON çare olarak kullanılmalıdır. Başlıkları <h6> etiketleri <h1> ile gösterilir gerektiğini HTML 5 özellikleri davetler, metin <em> etiketi ile gösterilir gerektiğini vurgular, önemli metin <strong> etiketi ile gösterilir ve işaretlenir metin vurgulanmış olmalıdır<mark> etiketi kullanmalıdır.

İpucu: Ayrıca kalın metin ayarlamak için CSS “font-weight” özelliğini kullanabilirsiniz.
genel Öznitelikler

<b> Etiketi de HTML5 Genel Öznitelikler destekler.

Olay Özellikleri

<b> Etiketi de HTML5 Olay Öznitelikler destekler.
Wix ile oluşturulmuş 14.336.250 siteler. Artık siz oluşturun!

Tasarım ve ücretsiz profesyonel ve güzel bir HTML web sitesi yayınlamak! Hem tasarruf ederken, toplam tasarım kontrolü, e-ticaret özellikleri ve üstün arama motoru sonuçların keyfini çıkarın.
…………………………………………………………………………………………………….
HTML5 <blockquote> Tag

Başka bir kaynaktan alıntı bir bölüm:

<blockquote cite=”http://www.worldwildlife.org/who/index.html”>

50 yıldır WWF doğanın geleceğini korumak için oluşmuştur.Dünyanın önde gelen koruma organizasyonu WWF 100 ülkede çalışıyor ve 1.2 milyon ABD üyeleri ve 5 milyona yakın dünya tarafından desteklenmektedir. Çalışma WWF benzersiz bir yol yerelden küresele her düzeyde eylem gerektirir, bilimde bir vakıf ile global erişim birleştirir.Vve insanın,doğal ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi çözümlere ulaşmasını sağlıyor.
Tanımı ve Kullanımı

<blockquote> Etiketi başka bir kaynaktan alıntı bir bölümü belirtir.
Tarayıcılar genellikle <blockquote> elemanlarına girilir.

HTML 4.01 ve HTML5 Arasındaki Farklar

hiçbiri
İpuçları ve Notlar

İpucu: inline (kısa) alıntılar için kullanın <q>.
…………………………………………………………………………………………………….

HTML5 <button> Tag

Bir tıklanabilir düğme aşağıdaki gibi işaretlenir:
<button type=”button”>Click Me!</button>

Tanımı ve Kullanımı

<button> Etiketi tıklanabilir bir düğme tanımlar.

Bir <button> öğe içinde metin veya resim gibi içerik koyabilirsiniz. Bu <input> elemanı ile oluşturulan bu eleman ve düğmeler arasındaki farktır.

İpucu: Her zaman bir <button> eleman için type özniteliği belirtin. Farklı tarayıcılar <button> eleman için farklı varsayılan türlerini kullanabilirsiniz.

HTML 4.01 ve HTML5 Arasındaki Farklar

Otofokus, form, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate ve formtarget: HTML5 yeni özelliklere sahiptir.
İpuçları ve Notlar

Not: bir HTML formunda <button> elemanı kullanırsanız, farklı tarayıcılarda farklı değerler sunabilir. HTML biçiminde düğmeler oluşturmak için <input> kullanın.
…………………………………………………………………………………………………….

HTML5 <br> Tag

Bir satır sonu aşağıdaki gibi işaretlenir:

<p>This text contains<br />a line break.</p>
Tanımı ve Kullanımı

<br> Etiketi tek bir satır sonuna ekler .

<br> Etiketi boş bir etikettir.
HTML 4.01 ve HTML5 Arasındaki Farklar

hiçbiri

İpuçları ve Notlar

İpucu: <br> etiketi adresleri veya şiir yazmak için yararlıdır.

Not: ayrı paragraflar, satır sonlarına girmek için <br> etiketi kullanın.

genel Öznitelikler

<br> Etiketi de HTML5 Genel Öznitelikleri destekler.

Olay Özellikleri

<br> Etiketi de HTML5 Olay Öznitelikleri destekler.
…………………………………………………………………………………………………….

HTML5 <body> Tag

Gerekli etiketleri minimum basit bir HTML belgesi:
<html>
<head>
<title>Title of the document</title>
</head>

<body>
The content of the document……
</body>

</html>
Tanımı ve Kullanımı

<body> Belgenin vücut tanımlar.

<body> Öğesi tüm metin gibi bir HTML belgesinin içeriğini, köprüler, resimler, tablolar, listeler, vs içerir.

HTML 4.01 ve HTML5 Arasındaki Farklar

HTML 4.01 onlar kalktı ederken HTML5, tüm <body> özel nitelikleri kaldırılır.

genel Öznitelikler

<body> Da HTML5 Genel Öznitelikler destekler.

Olay Özellikleri

<body> Da HTML5 Olay Öznitelikler destekler.
…………………………………………………………………………………………………….

HTML5 <caption> Tag

Başlığı bulunan bir tablo:
<table border=”1″>
<caption>Monthly savings</caption>
<tr>
<th>Month</th>
<th>Savings</th>
</tr>
<tr>
<td>January</td>
<td>$100</td>
</tr>
</table>

 

Tanımı ve Kullanımı

<caption> Etiketi bir tablo başlığı tanımlar.

<caption> Etiketi hemen <table> etiketinden sonra takılmalıdır.

Her tabloda sadece bir başlık belirleyebilirsiniz.

İpucu: Varsayılan olarak, tablo başlığı bir tablo yukarıda ortalanmış olacaktır. Ancak, CSS özellikleri “text-align” ve “caption-side” başlığı hizalamak ve yerleştirmek için kullanılır.

HTML 4.01 ve HTML5 Arasındaki Farklar

HTML 4.01 kalktı edildi “align” özniteliği, HTML5 desteklenmez. Yerine CSS kullanılır.

genel Öznitelikler

<caption> Etiketi de HTML5 Genel Öznitelikleri destekler.

Olay Özellikleri

<caption> Etiketi de HTML5 Olay Özniteliklerini destekler.

Wix ile oluşturulmuş 14.336.250 siteler. Artık siz oluşturun!

Tasarım ve ücretsiz profesyonel ve güzel bir HTML web sitesi yayınlamak! Hem tasarruf ederken, toplam tasarım kontrolü, e-ticaret özellikleri ve üstün arama motoru sonuçlarının keyfini çıkarın.
…………………………………………………………………………………………………..
The <center> Tag.

Tanımı ve Kullanımı
The <center> tag is not supported in HTML5. Use CSS instead.

The <center> tag was used to center-align text and content.
Wix ile oluşturulmuş 14.336.250 siteler. Bugün siz oluşturun!
Wix.com bir ücretsiz profesyonel, güzel web siteleri tasarlamak ve yayımlamak için online platform kullanımı kolay olarak sunar.

Toplam tasarım kontrolü ile, e-ticaret özellikleri ve üstün arama motoru sonuçları, Wix para ton tasarruf ederken enfes bir web sitesi başlatılması için komple bir çözüm sunulur.
…………………………………………………………………………………………………….
HTML5 <div> Tag

Yeşil olarak görüntülenecek bilecek bir belgede bir bölüm:
<div style=”color:#00FF00″>
<h3>This is a heading</h3>
<p>This is a paragraph.</p>
</div>
Tanımı ve Kullanımı

<div> Etiketi bir HTML belgesi içinde bir bölünme ya da bir bölümünü tanımlar.

<div> Etiketi grup blok elemanları için kullanılan ve CSS ile biçimlendirilir.

HTML 4.01 ve HTML5 Arasındaki Farklar

“Align” özniteliği HTML 4.01 kalktı ve HTML5 desteklenmez. <div> Öğenin içeriğini hizalamak için CSS kullanın.

İpuçları ve Notlar

Not: Tarayıcılar her zaman <div> elemanı önce ve sonra bir satır sonu yerleştirin.

genel Öznitelikler

<div> Etiketi de HTML5 Genel Özniteliklerini destekler.

Olay Özellikleri

<div> Etiketi de HTML5 Olay Özniteliklerini destekler.

Wix ile oluşturulmuş 14.336.250 siteler. Bugün siz oluşturun!

Wix.com bir ücretsiz profesyonel, güzel web siteleri tasarlamak ve yayımlamak için kimse online platform kullanımı kolay sunar.

Toplam tasarım kontrolü ile, e-ticaret özellikleri ve üstün arama motoru sonuçları, Wix hem tasarruf ederken enfes bir web sitesi başlatılması için komple bir çözüm sunuyor.
……………………………………………………………………………………………………

The <dir> Tag.

Tanımı ve Kullanımı

The <dir> tag is not supported in HTML5. Use the <ul> tag instead.

The <dir> tag was used to define a directory list.
…………………………………………………………………………………………………..
HTML5 <embed> Tag

Gömülü bir flash animasyonu:

<embed src=”helloworld.swf” />
Tanımı ve Kullanımı

<embed> Etiketi harici bir uygulama veya etkileşimli içerik (bir plug-in) için kapsayıcı olarak tanımlar.

HTML 4.01 ve HTML5 Arasındaki Farklar

<embed> Etiketi HTML5 yeni.
genel Öznitelikler

<embed> Etiketi de HTML5 Genel Özniteliklerini destekler.

Olay Özellikleri

<embed> Etiketi de HTML5 Olay Özniteliklerini destekler.

Wix ile oluşturulmuş 14.336.250 siteler. Bugün siz oluşturun!

Wix.com bir ücretsiz profesyonel, güzel web siteleri tasarlamak ve yayımlamak için online platform kullanımı sunar.

Toplam tasarım kontrolü ile, e-ticaret özellikleri ve üstün arama motoru sonuçları, Wix hem tasarruf ederken enfes bir web sitesi başlatılması için komple bir çözüm sunuyor.
…………………………………………………………………………………………………….

Yazar: Emre Batma

Emre Batma sitemizde 11 yazı eklemiş...

Öğrenmen gerekeni zamanı gelince öğrenirsiniz 🙂

Share