Html Etiketleri 2 (b,i,s,u,big,small,tt,sub,sup)

Bu etiketler yazılara temel biçimlendirme özellikleri kazandıran etiketlerdir. Aşağıdaki etiketleri açıklayacak olursak:

<b></b>:Bold kelimesinden gelmektedir.Kalın yazı yazmada kullanılır.
<i></i>:İtalic kelimesinden gelmektedir.Eğik yazı yazmada kullanılır.
<u></u>:Underline kelimesinden gelmektedir.Altı çizili yazı yazmada kullanılır.
<s></s>:Small kelimesinden gelmektedir. Küçük yazı yazmada kullanılmaktadır.
<big></big>:Big kelimesinden gelmektedir.Büyük yazı yazmada kullanılmaktadır.
<tt></tt>:TypeWriter yani daktilo yazısı anlamına gelmektedir.
<sub></sub>:Sub alt simge oluşturmada kullanılır.
<sup>< /sup>:Sup ise üst simge oluşturmada kullanılır.

Aşağıdaki html örneğinde etiketler açıklanmıştır:

<html>
<head><title>Temel Biçimlendirme Etiketleri</title></head>
<body>
<b>kalın</b>, <i>eğik</i>, <s>üzeri çizili</s>, <u>altı çizili</u>,
<small>küçük</small>, <big>büyük</big>, <tt>daktilo yazısı</tt>
H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> <br>
E = mc<sup>2</sup>
</body>
</html>

Yukarıdaki gibi bir html kodunun çıktısı :
kalın, eğik, üzeri çizili, altı çizili,
küçük, büyük, daktilo yazısı

H2SO4
E = mc2

Yazar: kacarozgur

Özgür Kaçar sitemizde 38 yazı eklemiş...

Share