Html Listeleme

html listeleme3

html listeleme3

Html özelliklerini kullanarak sayfamızda listeleme ve sıralama yapmak  oldukça kolaydır..

Html’de listeleme üç farklı şekilde oluşur; 

1) Numaralandırma  ve  Harflendirme ile Listeleme : Listeleyeceğimiz seçenekleri numara ve harfler ile sıralar.  Bu yöntem sıralı olduğu için <ol>..</ol> tag’ı kullanılır.
Eğer numara ile sıralandırmak istiyorsak ;

<html>
<head><title>Numaralandırma</title>

html_ isteleme

html_ isteleme

</head>
<ol>
    <li> Dahiweb</li>

    <li> Dahihost</li>
    <li>Flashoyun</li>
</ol>
</body>
</html>

Harflendirme ile sıralamak istiyorsak ;

<html>                                                          

html listeleme1

html listeleme1

<head><title>Harflendirme</title>
</head>
<ol type=”a”>
   <li>Dahiweb</li>
   <li>Dahihost</li>
   <li>Flashoyun</li>
</ol>
</body>
</html>

şeklinde yazarız.

Uyarı :  Sıralanacak olan ifadelerin başına <li> getirmeyi unutmayınız.


Örnek : 
<html>
 

html listeleme3

html listeleme3

<head><title> Listeler </title>
</head>
<body>
<ol type=”1″>
   <li>DahiWeb</li></ol>
<ol type=”a”>
   <li>Kıssadan Hisse</li>
   <li>Siteye Destek Verenler</li></ol>
   <li>DahiHost</li>
<ol type=”a” start=”3″>
   <li>Domain Sorgulama</li>
   <li>Ucuz Host</li>
</ol>
</body>
</html>

 2)Madde İşareti ile Listeleme: Listeleyeceğimiz seçenekleri madde imler ile sıralar. <ul>..</ul> tag’ı kullanılır. Disc (İçi dolu yuvarlak) , Square ( Kare )  ve  Circle ( İçi boş yuvarlak )  diye 3 maddeye ayrılır. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

<html>
<head><title> Listeler </title>

html_listeleme2

html_listeleme2

</head>
<body>
<ul type=”disc”>
   <li>DahiWeb</li>
<ul type=”square”>
   <li>Kıssadan Hisse</li>
   <li>Siteye Destek Verenler</li></ul>
   <li>DahiHost</li>
<ul type=”circle”>
   <li>Domain Sorgulama</li>
   <li>Ucuz Host</li>
</ul>
</body>
</html>

3)Tanımlama ile Listeleme : Bir terimin açıklamasını yapmak için kullanılır. Tanımlanacak olan kelimeler için <dt> tag’ı kullanılır. Tanımlama cümlesi  için <dd> tag’ı kullanılır. Tanımlama listesi için ise <dl> tag’ı kullanılır.

Örnek:
<html>
<head><title> Listeler </title>

html_listeleme4

html_listeleme4

</head>
<body>
 <dl>
<dt>DahiWeb</dt>
   <dd>Bilişimcilerin Otağı</dd>
<dt>FlashOyun</dt>
   <dd>Türkiyenin En Eğlenceli Sitesi</dd>
</dl>
</body>
</html>

Yazar: Ümit

Ümit BAL sitemizde 6 yazı eklemiş...

Share