HTML5 body Tag

Gerekli etiketleri minimum basit bir HTML belgesi:
<html>
<head>
<title>Title of the document</title>
</head>

<body>
The content of the document……
</body>

</html>
Tanımı ve Kullanımı

<body> Belgenin vücut tanımlar.

<body> Öğesi tüm metin gibi bir HTML belgesinin içeriğini, köprüler, resimler, tablolar, listeler, vs içerir.

HTML 4.01 ve HTML5 Arasındaki Farklar

HTML 4.01 onlar kalktı ederken HTML5, tüm <body> özel nitelikleri kaldırılır.

genel Öznitelikler

<body> Da HTML5 Genel Öznitelikler destekler.

Olay Özellikleri

<body> Da HTML5 Olay Öznitelikler destekler.

Yazar: Emre Batma

Emre Batma sitemizde 11 yazı eklemiş...

Öğrenmen gerekeni zamanı gelince öğrenirsiniz 🙂

Share