HTML5 Button Tag

Bir tıklanabilir düğme aşağıdaki gibi işaretlenir:
<button type=”button”>Click Me!</button>

Tanımı ve Kullanımı

<button> Etiketi tıklanabilir bir düğme tanımlar.

Bir <button> öğe içinde metin veya resim gibi içerik koyabilirsiniz. Bu <input> elemanı ile oluşturulan bu eleman ve düğmeler arasındaki farktır.

İpucu: Her zaman bir <button> eleman için type özniteliği belirtin. Farklı tarayıcılar <button> eleman için farklı varsayılan türlerini kullanabilirsiniz.

HTML 4.01 ve HTML5 Arasındaki Farklar

Otofokus, form, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate ve formtarget: HTML5 yeni özelliklere sahiptir.
İpuçları ve Notlar

Not: bir HTML formunda <button> elemanı kullanırsanız, farklı tarayıcılarda farklı değerler sunabilir. HTML biçiminde düğmeler oluşturmak için <input> kullanın.

Yazar: Emre Batma

Emre Batma sitemizde 11 yazı eklemiş...

Öğrenmen gerekeni zamanı gelince öğrenirsiniz 🙂

Share