Karakter Sayısı [C#]

Bu yazımızda bir string ifadenin karakter sayısını bulan program anlatılmaktadır.

[Kod Kısmı]

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsApplication2
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string text = textBox1.Text;       //Yazımız text değişkenine alınıyor..
int sayac = 0;   
//dizi elemanlarının adedini tutacak değişken tanımlanıp; değişkene hata vermemesi için başlangıç değeri olarak 0 değeri atanıyor..
foreach (char karakter in text)   //Burada text değişkenine ait string ifadenin her karakteri bir dizi belirtir. text’e ait her char tipli karakter için..
{
sayac++;   //Sayacımızın değeri 1 arttırılıyor..
}
label1.Text = sayac + ” karakterden oluşmaktadır.”;
}
}
}

[Ekran Çıktısı]

karakter dahiweb

e.U

Yazar: emreuzun

Emre UZUN sitemizde 12 yazı eklemiş...

©CriticaLWave

Share