MSQL server de Değişken isimlendirme kuralları

Programlama dillerinde bilinmesi gereken en önemli nokta değişkenlerdir. Değişkenler sizin verilerinize ulaşmanızı sağlayan çeşitli tanımlamalardır. Değişkenleri her bir veriye ulaşmak için kullanacağınız etiketler olarak düşünebilirsiniz.


Bütün programlama dillerinde değişken tanımlama/isimlendirme kuralları vardır. Bu isimlendirme özellikleri ile ilgili kurallar bütün dillerde ortak olarak kullanılır.

Değişken isimlendirmenin önemi daha anlaşılır ve düzenli kodlar oluşturmaktır. Başlıca Değişken İsimlendirme Kuralları şunlardır.

1. Kısa ve anlaşılması zor kelimeler yerine uzun ve anlaşılır değişken isimleri kullanılmalıdır.

AdSoyad, KimlikNo, Kategori, DogumTarihi vb.

2. Eğer Komplike, Matematiksel Değerler ve Ölçü Birimlerini barındıran bir database’niz varsa değişkenleriniz mutlaka bunları niteleyici bilgiler içersin.

UzunlukCm, UzunlukMm, SonucKare, SonucEksi, GidisKm, DegerCarpma vb.

3. İki çeşit değişken isimlendirme yönetmi vardır. Bunlar Alt Çizgi ve CamelCase türleridir. Bu tamamen sizin seçiminize göre değişmekdir. Bu değişken isimlendirme yöntemlerinin kullanılma sebebi ise değişken tanımlarken boşluk kullanılmamasıdır.

ad_soyad, kimlik_no, dogum_tarihi, kategori_adi gibi (Alt Çizgi)

AdSoyad, KimlikNo, KategoriAdi, DogumTarihi gibi (Camel Case)

Camel Case yapsını kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey değişken isimlendirmeleriniz tam olarak bu yapıya uygun olması gerekiyor. AdSoyad gibi, adSoyad şeklinde yapacağınız bir kullanım ileride sorunlara yol açabilir. Microsoft SQL Server büyük küçük harf’e duyarlı olmadığı için bu nokta diğer diller için geçerlidir.

4. Değişkenleriniz içerisinde Türkçe Karatker kullanmayın.

(İ,ı,Ğ,ğ,Ü,ü,Ş,ş,Ç,ç,Ö,ö)

5. Değişken isimlerinizde kod yazdığınız uygulama içerisinde yer alan temel kelimeleri kullanamazsınız.

like, not, select, delete, or, update, from vb.

6. Microsoft SQL Server büyük küçük harf’e duyarlı değildir. Bu nedenle veritabanı programlama işlemlerinde değişkenler genellikle alt çizgi ile birbirinden ayrılır. Tabi bu tamamen tercih meselesidir.

alıntı

7. Değişken isimleri sayı ile başlayamaz. Mutlaka harf ile başlamalıdır, sayıları değişken ismi içerisinde kullanabilirsiniz.

Yazar: zaferaltun

zafer altun sitemizde 12 yazı eklemiş...

Share