Mysql Komutları – Fonksiyonları

mysql lin kendine ait birden çok fonksiyonu var arkadaşlar bundan en çok kullandıklarımız şüphesizki mysql_connect , mysql_query , mysql_error  falan filandır çünkü bunları veritabanına bağlanmak için kesinlikle kullanmak zorundayız şimdi burada diğer mysql fonksiyonlarını isimlerini ve görevlerini açıklaycağım

mysql_select_db
Sunucudan veritabanı seçer.

mysql_query
Veritabanına sorgu gönderir.

mysql_close
Belirtilen mysql bağlantısını kapatır.

mysql_connect
Sunucuya veritabanı bağlantısı açar.

mysql_error
Bir önceki işlemdeki MySQL hata mesajını verir.

mysql_create_db
MySQL’de veritabanı açar.

mysql_affected_rows
Bir önceki işlemde etkilenen satır sayısı.

mysql_data_seek
Sonuç satırında belirtilen sıraya geçer.

mysql_db_query
MySQL’e sorgu gönderir.

mysql_drop_db
Veritabanını sunucudan siler.

mysql_errno
Bir önceki işlemdeki MySQL hata numarasını verir.

mysql_fetch_array
Sonuçları dizi değişkeni olarak alır.

mysql_fetch_field
Sonuç tablosundaki alan adını nesne olarak alır.

mysql_fetch_lenghts
Sonuç tablosundaki dizi değişkeninin uzunluğunu alır.

mysql_fetch_object
Sonuç satırını nesne olarak alır.

mysql_fetch_row
Sonuç tablosundan dizi değişkeni alır.

mysql_field_name
Sonuç tablosundaki sonucun tablodaki alan adını verir.

mysql_field_seek
Sonuç tablosunda sıra indeksini belirten yere götürür.

mysql_field_table
Alan adı verilen sonucun tablo adını verir.

mysql_field_type

Sonuçtaki alanın hangi tip olduğunu belirtir.

mysql_field_flags
Sonuçtaki alanın hangi tür ekstra parametrelerle tanımlandığını belirtir.

mysql_field_len
Sonuçtaki alanın veritabanındaki uzunluğunu verir.

mysql_free_result
Sonuçlar için atanan hafızayı boşaltır.

mysql_insert_id
Bir önceki veri yerleştirmede oluşan otomatik veri değerini verir.

mysql_list_fields
Sonuçtaki tüm tablo alanlarını listeler.

mysql_list_dbs
Sunucudaki tüm veritabanlarını listeler.

mysql_list_tables
Veritabanındaki tüm tabloları listeler.

mysql_num_fields
Sonuçtaki alan sayısını verir.

mysql_num_rows

Sonuçtaki satır sayısını verir.

mysql_pconnect
Sunucuya kalıcı bir bağlantı tanımlar.

mysql_result
Sorgudan dönen sonuçları alır.

mysql_tablename
Verilen alanın ait olduğu tablonun adını verir.

en çok kullanılan komutları ilk sıralarda yazdım arkadaşlar umarım güzel yaralı bi döküman olmuştur.

Yazar: Samet Dinçer

Samet Dinçer sitemizde 13 yazı eklemiş...

27,09,1991 Rize Dpğumluyum İlkokulu 3 değişik okulda okudum ilk sene Çayeli Fikri Keçeli İlköğretim Okulu 2-3-4-5 Rize Şevket Yardımcı İlköğretim Okulu 6-7-8 Rize Çaykur İlköğretim Okulunda okudum lise hayatımın tamamını Rize Mimar Sinan İMKB(Hasan Kemal Yardımcı Lisesi yeni adı) Lisesinde Okudum. Üniversiteyide inş güzel bir okulda okuyup hayat okuluna tek başıma devam etmeye başlarım.

Share