MySQL UPDATE KOMUTU

SQL dilinde UPDATE deyimi, veritabanında bulunan verileri değiştirmek-güncellemek amacıyla kullanılan bir deyimdir. 

Aşağıdaki örnek tablomuzu kullanacağız.

Tablo: ders2

Adsız

 

Not: Tablodaki No alanı birincil anahtar, No, tel ve yas alanları sayısal, diğerleri metin tiptedir.

UPDATE deyiminin formatı şu şekildedir:

UPDATE [tablo adı] SET [yeni bilgiler] WHERE [şartlar]

Bu formata göre UPDATE deyiminden sonra hangi veritabanı tablosunda güncelleme yapmak istiyorsak o tablonun adını yazıyoruz. SET deyiminden sonra değiştirmek istediğimiz bilgileri giriyoruz. Son olarak WHERE ifadesinden sonra değiştirme işlemi yapacağımız kayıtlarla ilgili şartı veya şartları yazıyoruz. WHERE ifadesinin kullanımı zorunlu değildir, fakat WHERE kullanılmazsa bütün kayıtlar değiştirme işleminden etkilenecektir. Basit bir örnekle başlayalım:

1)UPDATE ders2 SET adres='yok'

Bu SQL komutu herhangi bir şart aramaksızın (WHERE deyimini kullanmadık), personel tablosunda bulunan kayıtların bölümünü İdari olarak değiştirir.

Başka bir örnekle devam edelim. Bu örnekte bölümü Bilgi İşlem olan kayıtlardaki Bilgi İşlem kısmını Veri Güvenliği olarak değiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla komutumuz şu şekilde olacak:

1)UPDATE ders2 SET memleket='ankara' WHERE memleket='artvin'

Bu komuttan sonra tabloda, şartı sağlayan iki kayıt güncellenecek ve tablomuzun son hali şu şekilde olacaktır:

 

 

Adsız

Tablonun son halini kullanarak, başka bir örnekle devam ediyoruz:

1)UPDATE ders2 SET tel=127 AND memleket='konya' WHERE no=2

Bu SQL komutunda AND kullanarak iki alanı güncelledik, sonuç olarak, no’su 2 olan kayıtta tel alanı 127 ve memleket alanı konya olarak değişecektir:

Adsız

Bu örnekte ise UPDATE deyiminin matematiksel olarak kullanımıyla ilgili bir örnek yapıyoruz:

1)UPDATE ders2 SET yas=yas+10 WHERE no=4

no numarası 4 olan personelin yaşı 10 arttırdık. Tablonun en son haline bakacak olursak:

Adsız

Hepsi bukadar.

 

 

 

 

 

 

Yazar: ahmetpeltek

sitemizde 2 yazı eklemiş...

Share