Pascal Örnekleri 18 (Biraz matematikkkk…)

Bir kaç makaleden sonra biraz araya matematik katalım dedik. Ve matematiksel işlemlerin pascal da nasıl hesaplanacağı ile ilgili örnekler hazırladık. 35)Klavyeden girilen 5 kişiye ait yaşların toplamını bulan program.
Çöz:35)uses crt;
var
toplam,i,yas:integer;
isim:string;
begin
clrscr;
for i:=1 to 5 do begin
write(‘yaşı gir:’);readln(yas);
toplam:=toplam+yas;
end;
writeln(‘toplam:’,toplam);
readln;
end.

36)Klavyeden girilen 10 adet sayının pozitif ve negatif sayılarını bulan program.
Çöz:36)uses crt;
var
a,i,negatif,pozitif:integer;
begin
for i:=1 to 10 do begin
write(‘sayıyı gir:’);readln(a);
if (a>0) then
pozitif:=pozitif+1
else
if (0>a) then
negatif:=negatif+1;
end;
writeln(‘pozitif sayılar:’,pozitif);
writeln(‘negatif sayılaar:’,negatif);
readln;
end.

37)Klavyeden girilen sayıların çift veya tek olduğunu bulan program.
Çöz:37)uses crt;
var
i,a,kalan,cift,tek:integer;
begin
for i:=1 to 10 do begin
write(‘sayıyı gir:’);readln(a);
kalan:a mod 2;
if (kalan=0) then
cift:=cift+1
else if (kalan=1) then
tek:=tek+1;
end;
writeln(‘çift sayıların adedi:’cift);
writeln(‘tek sayılarınadei:’,tek);
readln;
end.

38)n!/(n-r)!r! işlemini yapan program.
Çöz:38)uses crt;
var
fak,i,n,r,fakt,fakr,faktnr:integer;
sonuc:real;
begin
writeln(‘r sayısını giriniz’);readln(r);
writeln(‘n sayısını giriniz’);readln(n);
fak:=1; fakr:=1; faktnr:=1;
for i:=2 to n  do begin
fak:=fak*i;
if(i<=r)then
fakr:=fakr*i;
if(i<=(n-r))then
faktnr:=faktnr*i;
end;
sonuc:=fak/(faktnr*fakr);
writeln(‘sonuc’,sonuc);
readln;
end.

39) n∑i=1/n!-(n-r)!  ilemini yapan program.
Çöz:39)uses crt;
var
toplam,i,fak,n,r,fakr,faknr:integer;
sonuc:real;
begin
fak:=1; faknr:=1;
writeln(‘r sayısını giriniz’);readln(r);
writeln(‘n sayısını giriniz’);readln(n);
for i:=1 to n  do begin
toplam:=toplam+i;
fak:=fak*i;
if(i<=(n-r))then
faknr:=faknr*i;
end;
sonuc:=toplam/(faknr*fak);
writeln(‘sonuc:’,sonuc:6:2);
readln;
end.

40) 1+3+5+…+n
n!
Ç7öz:40)uses crt;
var
toplam,i,fak,n:integer;
sonuc:real;
begin
clrscr;
fak:=1;
writeln(‘n sayısını giriniz’);readln(n);
for i:=1 to n  do begin
if odd(i)then
toplam:=toplam+i;
fak:=fak*i;
end;
sonuc:=toplam/fak;
writeln(‘sonuc:’,sonuc:6:2);
readln;
end.

41)1.r+2.(r-1)+3.2+4.1+5.0+6(-1)……n.(r-1)
n!(n-r)!
Çöz:41)uses  crt;
var
n,i,r1,r,fakn,faknr,toplam:integer;
sonuc:real;
write(‘n değerini giriniz:’);readln(n);
write(‘r değerine giriniz:’);readln(r);
r1:=r;
faknr:=1; fakn:=1;
for i:=1 to n do begin
toplam:=i*r1+toplam;
r1:=r1,1;
fakn:=fakn*i;
end;
sonuc:=toplam/(faknr*fakn);
readln;
end.

Yazar: kacarozgur

Özgür Kaçar sitemizde 38 yazı eklemiş...

Share