Pascal Örnekleri 2 (Döngüler, for-do)

Programcılıkta bir işin birden çok kez tekrarlanmasını isterseniz döngüleri bilmeniz faydalı olacaktır. Buyrun hemen örneklerle anlamaya çalışalım.

24)1’den 10’a kadar olan sayıların  toplamını bulan program.
Çöz:24)uses crt;
var
i,b:integer;
begin
for i:=1 to 10 do begin
b:=b+i;
end;
writeln(b);
readln;
end.

25)1’den 20’ye kadar olan çift sayıların toplamını veren program.
Çöz:25)uses crt;
var
i,b:integer;
begin
for i:=1 to 20 do begin
i:=i+1;
b:=b+i;
end;
writeln(b);
readln;
end.

26)Ekrana 10 kere isim yazan program.
Çöz:26)uses crt;
var
i:integer;
begin
for i:=1 to 10 do begin
writeln(‘sonnur’);
end;
readln;
end.

27)Klavyeden girilen sayının faktöriyelini hesaplayan program.
Çöz:27)uses crt;
var
i,a,fak:integer;
begin
fak:=1;
write(‘sayıyı gir:’);readln(a);
for i:=1 to a do begin
fak:=fak*i;
end;
writeln(fak);
readln;
end.

28)Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıların karelerini toplayan program.
çöz:28)uses crt;
var
i,a,b:integer;
begin
write(‘sayıyı gir:’);readln(a);
for i:=1 to a do begin
b:=b+(i*i);
end;
writeln(b);
readln;
end.

Yazar: kacarozgur

Özgür Kaçar sitemizde 38 yazı eklemiş...

Share