Pascal Örnekleri 3 (Gotoxy komutu)

Evet bu makalede kursorü istediğimiz yere konumlamada kullanılan gotoxy komutu ile ilgili değişik örnekler mevcut. Buyrun hemen inceleyelim.

29)Klavyeden girilen ismi alt alta birerli atlayarak yazan program.
Çöz:29)uses crt;
var
isim:string;
i:integer;
begin
clrscr;
writeln(‘isminizi_giriniz:’);readln(isim);
for i:=1 to 15 do
begin
gotoxy(i,i);
writeln(isim);
end;
readln;
end.

30)Ekranın iki yanına ismi alt alta 5 kere yazan program.
Çöz:30)uses crt;
var
i:integer;
begin
clrscr;
for i:=1 to 5 do begin
gotoxy(1,i);
writeln(‘isim’);
gotoxy(70,i);
writeln(‘isim’);
end;
readln;
end.

31)Klavyeden 5 adet isim girilecek iki tarafta alt alta yazan program.
Çöz:31)uses crt;
var
a:integer;
ad:string;
begin
clrscr;
for a:=1 to 5 do begin
gotoxy(1,1);
write(‘adınızı girin:’);readln(ad);
gotoxy(1,2);
writeln(‘’);
gotoxy(1,a+6);
writeln(ad);
gotoxy(60,a+6);
writeln(ad);
end;
readln;
end.

32)Klavyeden girilen 5 adet ismin iki tarafta birer birer atlayarak yazan program.
Çöz:32)uses crt;
var
a,x,y:integer;
ad:string;
begin
clrscr;
x:=1;y:=60;
for a:=1 to 5 do
begin
gotoxy(1,1);
writeln(‘adınızı giriniz’);readln(ad);
gotoxy(1,2);
writeln(‘               ‘);
gotoxy(x,a+7);
x:=x+2;
writeln(ad);
gotoxy(y,a+7);
y:=y-2;
writeln(ad);
end;
readln;
end.

33)Klavyeden girilen adın v şeklinde yazan program.
Çöz:33)uses crt;
var
i,x:integer;
isim:string;
begin
clrscr;
x:=70;
write(‘isim giriniz:’);readln(isim);
for i:=1 to 20 do begin
gotoxy(i,i);
writeln(isim);
x:=x-1;
gotoxy(x,i);
writeln(isim);
end;
readln;
end.

34)Klavyeden girilen ismi x şeklinde yazan program.
Çöz:34)uses crt;
var
i,x:integer;
isim:string;
begin
clrscr;
x:=70;
readln(isim);
for i:=1 to 20 do begin
gotoxy(i*3,i);
writeln(isim);
x:=x-1;
gotoxy(66-3*i,i);
writeln(isim);
end;
readln;
end.

Yazar: kacarozgur

Özgür Kaçar sitemizde 38 yazı eklemiş...

Share