Pascal Örnekleri 4 ( Random (Rastgele) fonksiyonu )

Bu makalemizde pascal da kullanılan bir fonksiyondan bahsedicez. Random yani rastgele fonksiyonu. Hemen basitten karmaşığa olan örneklerimizi inceleyelim.
42)Rasgele sayı üreten ve ekrana yazan progam.
Çöz:42)uses crt;
var
a:integer;
begin
randomize;
a:=random(10);
writeln(a);
readln;
end.

43)Rasgele üretilen sayı ile bizim girdiğimiz sayının aynı olup olmadığını bulan program.
Çöz:43)uses crt;
var
a,b,i:integer;
begin
randomize;
a:=random(10);
for i:=1 to 3 do begin
write(‘sayıyı giriniz:’);readln(b);
if (a=b) then begin
writeln(‘doğru’); break; end
else
writeln(‘yanlış’);end;
readln;
end.

44)Rasgele üretilen sayının bizim girdiğimiz sayı ile karşılaştırarak aynı olup olmadığını bulan program. Yanlışsa kullanıcıya 9 kere daha girme hakkı verilecek.
Çöz:44) uses crt;
var
i,a,b:integer;
begin
randomize;
a:=random(100);
for i:=1 to 10 do
begin
writeln(‘sayı girin:’);readln(b);
if(a=b)then
begin
writeln(‘doğru’);break;end
else if(a<>b)and(a>b)then
writeln(‘yanlış! yukarıda değer gir’)
else if(a<>b)and(b>a)then
writeln(‘yanlış! aşağıda bir değer gir’);
end;
readln;
end.

45)Kaçıncı denemede doğru sayıyı bulduğunu yazan program.
Çöz:45)uses crt;
var
i,a,b:integer;
begin
randomize;
a:=random(100);
for i:=1 to 10 do
begin
writeln(‘1-100 arasında sayı girin:’);readln(b); if(a=b)then
begin
writeln(‘doğru’,i,’denemede değeri buldun’);break;end
else if(a<>b)and(a>b)then
writeln(‘yanlış! deneme yukarıda bir değer gir’)
else if(a<>b)and(b>a)then
writeln(‘yanlış! deneme aşağıda bir değer gir’);
end;
readln;
end.

46)Koordinatları bilgisayarın belirlediği, ismi ekrana renkli ve yanıp sönerek yazan program.
Çöz:46)uses crt;
var
i,x,y:integer;
begin
clrscr;
randomize;
for i:=1 to 1000 do begin
x:=random(70);
y:=random(24);
textcolor(x);
gotoxy(x,y);
textbackground(82);
writeln(‘sonnur’);
end;
readln;
end.

47)Sayısal loto programı
Çöz:47)uses crt;
var
i,a:integer;
begin
clrscr;
randomize;
for i:=1 to 6 do
begin
a:=random(49);
writeln(a+1);
end;
readln;
end.

48)Sayısal lotonun 8 kolonunun bilgisayarın rasgele ürettiği sayılara göre yazan program.
Çöz:48)uses crt;
var
i,a,b:integer;
begin
clrscr;
randomize;
for b:=1 to 8 do begin
for i:=1 to 6 do begin
a:=random(49);
writeln(a+1);end;
end;
readln;
end.

Yazar: kacarozgur

Özgür Kaçar sitemizde 38 yazı eklemiş...

Share