Pascal Örnekleri 9 ( Sayısal Loto, Pascal Üçgeni, Hesap Makinesi)

74)Sayısal loto programını kullanıcının belirlediği kolon sayısına göre yapan program.
Çöz:74)uses crt;
var
i,a,x,kolon:integer;
begin
clrscr;randomize;
writeln(‘kaçkez oynamak istersiniz:’);readln(kolon);
for x:=1 to kolon do
begin
i:=1;
while i<7 do begin
i:=i+1;
a:=random(49);
write(a:6); end;
writeln(‘   ‘);
end;
readln;
end.

75)Pascal Üçgeni düz sıralanmış hali.
Çöz:75)uses crt;
var n,r,i,faktn,faktnr,faktr:longint;
sonuc:real;
begin
clrscr;
for n:=0 to 12 do
begin
faktn:=1;
faktnr:=1;
faktr:=1;
for r:=0 to n do
begin
for i:=0 to n do
begin
if (i=0) then faktn:=1
else faktn:=faktn*i;
if ((n-r)>=i) then
faktnr:=faktnr*i;
if (faktnr=0) then
faktnr:=1;
if (r>=i) then
faktr:=faktr*i;
if (faktr=0) then
faktr:=1;
end;
sonuc:=(faktn/(faktnr*faktr));
write(sonuc:5:0);
end;
write(‘ ‘);
writeln(”);
end;
readln;
end.

76)Pascal Üçgeni programı.
Çöz:76)uses crt;
var a,n,i,r,fakn,faknr,fakr:longint;
sonuc:real;
begin
clrscr;
for n:=0 to 12 do
begin
fakn:=1;
faknr:=1;
fakr:=1;
a:=32-3*n;
gotoxy(a,(n+1));
for r:=0 to n do begin
for i:=0 to n do
begin
if (i=0) then fakn:=1
else fakn:=fakn*i;
if ((n-r)>=i) then faknr:=faknr*i;
if (faknr=0) then
faknr:=1;
if (r>=i) then
fakr:=fakr*i;
if (fakr=0) then
fakr:=1;
end;
sonuc:=(fakn/(faknr*fakr));
a:=a+6;
gotoxy(a,(n+1));
write(sonuc:5:0);
end;
writeln(”);
end;
readln;
end.
77)Hesap makinesi programı.
Çöz:77)uses crt;
var
a,b,i:integer;
c:real;
devam,sec:char;
begin
clrscr;
i:=1;
while i<10 do begin
i:=i+1;
writeln(‘+’);
writeln(‘-‘);
writeln(‘*’);
writeln(‘/’);
sec:=readkey;
if(sec=’+’)then begin
writeln(‘1.sayıyı gir’);readln(a);
writeln(‘2.sayıyı gir’);readln(b);
c:=a+b;
writeln(c);end;
if(sec=’-‘)then begin
writeln(‘1.sayıyı gir’);readln(a);
writeln(‘2.sayıyı gir’);readln(b);
c:=a-b;
writeln(c);end;
if(sec=’*’)then begin
writeln(‘1.sayıyı gir’);readln(a);
writeln(‘2.sayıyı gir’);readln(b);
c:=a*b;
writeln(c);end;
if(sec=’/’)then begin
writeln(‘1.sayıyı gir’);readln(a);
writeln(‘2.sayıyı gir’);readln(b);
c:=a/b;
writeln(c:1:1);end;
writeln(‘devam etmek ister misiniz?’);
devam:=readkey;
if(devam=’H’)or(devam=’h’)then halt; end;
readln;
end.

Yazar: kacarozgur

Özgür Kaçar sitemizde 38 yazı eklemiş...

Share