Pascal Programlama Dili ( Başlangıç…)

Pascal’ ın temellerini kapsayan örnekleri bu makalede bulabilirsiniz:

Temel giriş çıkış komutları:Writeln, readln
Değişken Kullanımı
Matematiksel işlem hesaplamaları gibi basit konular yani …

1)Klavyeden girilen iki sayının toplamını bulan program
Çöz:1)uses crt;
var
sayi1,sayi2,toplam:integer;
begin
write(‘Birinci sayıyı gir:’);readln(sayi1);
write(‘İkinci sayıyı gir:’);readln(sayi2);
toplam:=sayi1+sayi2;
writeln(‘toplam=’,toplam);
readln;
end.

2)Klavyeden girilen üç sayının ortalamasını bulan program.
Çöz:2)uses crt;
var
a,b,c,ort:integer;
begin
write(‘Birinci sayıyı gir:’);readln(a);
write(‘İkinci sayıyı gir:’);readln(b);
write(‘Üçüncü sayıyı gir:’);readln(c);
ort:=(a+b+c) div 3;
write(‘sonuç:’,ort);
readln;
end.

3)Klavyeden bir kenarı girilen karenin çevresini bulan program.
Çöz:3) uses crt;
var
a,cevre:integer;
begin
write(‘bir kenarı gir’);readln(a);
cevre:=4*a;
writeln(‘sonuç:’,cevre);
readln;
end.

4)Klavyeden yarı çapı girilen dairenin çevresini ve alanını bulan program.
Çöz:4)uses crt;
var
cevre,alan,pisayisi,r:integer;
begin
write(‘yarıçapı giriniz:’);readln(r);
pisayisi:=3;
cevre:=2*pisayisi*r;
alan:=pisayisi*r*r;
writeln(‘cevre:’,cevre);
writeln(‘alan:’,alan);
readln; end.
5)Klavyeden taban uzunluğu ve yüksekliği girilen üçgenin alanını bulan program.
Çöz:5)uses crt;
var
t,y:integer;
alan:real;
begin
write(‘tabanını girin:’);readln(t);
write(‘yüksekliğini girin:’);readln(y);
alan:=(t*y)/2;
writeln(‘sonuc:’,alan);
readln;
end.

6)Klavyeden girilen fiyat değerine KDV ekleyen program.
Çöz:6)uses crt;
var
f:integer;  a:real;
begin
write(‘Fiyatı girin:’);readln(f);
a:=(f*0.18)+f;
writeln(‘sonuc:’,a:10:2);
readln;
end.

7)Klavyeden girilen sayının karesini, küpünü ve iki katını ekrana yazan program.
Çöz:7)uses crt;
var
kare,kup,ikikati,a:integer;
begin
write(‘sayıyı girin:’);readln(a);
kare:=a*a;
writeln(‘kare:’,kare);
kup:=a*a*a;
writeln(‘kup:’,kup);
ikikati:=2*a;
writeln(‘iki katı:’,ikikati);
readln;
end.

8)Klavyeden girilen anakart, ekran kartı ve laptopların fiyatlarının KDV’ sini alan program.
Çöz:8)uses crt;
var
a,e,l,t:real;
begin
write(‘anakarın fiyatını gir:’);readln(a);
a:=a*1.538;
a:=a*0.18+a;
writeln(‘anakartın fiyatı:’,a);
write(‘ekran kartının fiyatı gir:’);readln(e);
e:=e*1.538;
e:=e*0.18+e;
writeln(‘ekran kartı fiyatı:’,e);
write(‘laptopun fiyatını giri:’);readln(l);
l:=l*2.050;
l:=l*0.18+l;
writeln(‘laptopun fiyatı:’,l);
t:=a+e+l;
writeln(‘toplam fiyat:’,t);
readln;
end.

9) Klavyeden çalışma saati, saatlik ücreti, çalışılan gün sayısı ve avans miktarının girildiği bir işçinin aylık maaşını hesaplayan program.
Çöz:9)uses crt;
var
csaat,cgun,avans,ucret,toplamucret:real;
begin
write(‘Çalıştığı saati giriniz:’);readln(csaat);
write(‘Çalıştığı gün sayısı:’);readln(cgun);
write(‘Saat ücreti giriniz:’);readln(ucret);
write(‘avansı gir:’);readln(avans);
toplamucret:=avans+(csaat*cgun*ucret);
writeln(‘alacağı ucret:’,toplamucret);
readkey;
end.

10)Klavyeden girilen iki sayının yerini değiştiren program.
Çöz:10)uses crt;
var
a,b,degistirme:integer;
begin
write(‘1. sayıyı gir:’);readln(a);
write(‘2. sayıyı gir:’);readln(b);
degistir:=b;
b:=a;
a:=degistir;
writeln(‘1.sayı:’,a);
writeln(‘2.sayı:’,b);
readkey;
end.

Yazar: kacarozgur

Özgür Kaçar sitemizde 38 yazı eklemiş...

Share