Photoshopta Alevli Dünya Yapımı

Photoshopta Alevli Dünya Yapımı

Yeni bir döküman oluşturun 800×800çaplarında , Beyaz arkaplanlı.

elipse yool aracı ile o şeklinde bir şekil çiziyoruz

Shift Tuşuna basarak düzenli bir şekilde yuvarlak Oluşturuyoruz..

Filter > Render > Difference Clouds. seçtikten Sonra 3 kez “Ctrl+F” tuşlarına basın.

 Image > Adjustments > Levels Ve Aşağıdaki resimde gösterilen değerleri girin.

Filter > Sharpen > Unsharp Mask ve alttaki değerleri girin

Sonra Spherize filterını aktif edin (Filter > Distort > Spherize) ve alttaki değerleri girin

amount % 100   ve daha sonrada % 50 olarak girin

Image > Adjustments > Colour Balance. Aşağıdaki değerleri girin.

Shadows: [+100] [0] [-100]
Midtones: [+100] [0] [-100]
Highlights: [+70] [0] [-15]

Unsharp Mask Filter ını kullanın ve amount değerini 300% yapın ve Threshold değeriini 15 Yapın. (Filter > Sharpen > Unshark Mask)

layer>layer style>belending options sekmesine girilip aşagıdaki degerler girilir

ve sonuç

Yazar: Mustafa SAYIN

Mustafa SAYIN sitemizde 9 yazı eklemiş...

Share