Php Komutları

İlk program

Ekranda merhaba yazısı görüyorsanız demek ki doğru bir başlangıç yapmış bulunmaktasınız.
*burada xp için klasör seçeneğinden bilinen dosya uzantılarını gizle seçeneğini iptal edeceğiz.

Açıklama metinleri

// tek satırlık açıklamalarda kullanılır.
/* açıklamalar…*/ çok satırlık açıklamalarda kullanılır. Bunu aynı zamanda iptal etmek istediğiniz çoklu satırlarda silmek yerine kullanabilirsiniz.

Php de Değişkenler

php büyük küçük harf duyarlıdır. $yazi ile $YAZI farklı değişkenlerdir.

Değişken tanımlama kuralları geçerlidir. (%&/(() 12 gibi)

Php de değişkenler kullanmadan önce tanımlanmak zorunda değillerdir.

Php de atama yaptığınız satırda değişkene ne değer verirseniz değişkenin türü o olur

 

Örn $ad=”ali”; $sayi=4;

Çift tırnak kullanarak yaptığımız tanımlamalarda başka değişkenleri de alabiliriz.

 

Örn

Çift tırnakta özel karakter kullanımı

\” → “işareti

\\ → \ işareti

\r → yeni satır

\n → satır sonu

\$ → $ işareti

 

Tek tırnakta özel karakter kullanımı

\\ → \ işareti

\’ → ‘işareti

Php de Diziler 

Yazı dizisi

Değişken türü Boolean’lar

true=1 false =0 değerini alır.

Dizi değişkenler 1

php de dizi değişkeni nosu otomatik atanır.

 

Örn : $ad[ ]=”Mustafa” dediğimizde $ad[0] olur.

php de diziyi istediğimiz sıradan başlatabiliriz.

 

Örn : $ad[23]=”ali”;

 

Php de Mantıksal Operatörler

and→&& ve

Or→|| veya

Not → ! değil

XOR özel değil

 

Php de İlişkisel operatörler

= = eşit
>büyük
< küçük
>=büyük eşit
<=küçük eşit
!= eşit değil

Php de Arttırma – Azaltma operatörleri

++ sayıyı bir arttır.
— sayıyı bir eksilt
* ince nokta

*$sayi++ ≠ ++$sayi

Php de Hata operatörü

@ hata mesajını biz belirlemek istediğimizde kullanırız.

Php de Form işlemleri

*Bir form içerisinde başka bir form bulunduramazsınız.

ilk form programımız.

Get metodu

dene.htm olarak kaydediniz.

dene.php olarak kaydediniz.

Burada yaptığımız iş dene.htm dosyasından ad bilgisini dene.php ye yolluyoruz.
– bilgi yollama işlemi adres çubuğu üzerinden gerçekleşiyor.
– sayfaları kaydederken işe yarar.
– method ataması yapılmazsa GET metodu atanmış olur.

Post metodu

-kullanılışı get ile aynıdır. Tek fark method=post yazılır.
-Get metodundan daha uzun bilgiler taşıyabilir.
-Taşıdığı bilgiler adres çubuğunda görüntülenmez.
– bilgiler gövdeye eklenerek taşınır.
– dosya yuklenmesinde zorunludur…

Program kontrol yapıları

 

Php de If – Else yapısı

– burada = = kıyaslama kontrol iken = atama yapar ve muhakkak şart yerine gelir.
if ($ad==”Mustafa”)
echo “$ad nasılsın?”;

php de Hesap makinesi

Basit toplama çıkarma programı
dene.php adıyla kaydediniz

Php de for döngüsü

Php de While döngüsü

Bu döngü şart yerine gelmezse hiç çalışmadan alt satıra iner.

Php de Do—while döngüsü

Bu döngü şartta bakmaksızın en az bir kez çalışır.

Php de Switch yapısı

Hesap makinesi switch yapısı ile
dene.php adıyla kaydediniz

Php de dosya okuma

Require(“dosya.php” ); ve include(“dosya.php” );

Yazdığımız sürekli lazım olan scriptleri bu komutlarla çağırıyoruz.

Require( ) ile include( ) arasındaki temel fark şudur:
-include( ) ile çağırdığımız dosya yoksa da program çalışmaya devam eder.
– require( ) ile çağırdığımız dosya yoksa program çalışmaz.

Php de Fonksiyonlar

Function fonksiyon_ismi ($deger1,$deger2….)
{
Komutlar;
Return $geriye_donen;
}
Toplama işleminin function (fonksiyon) ile yaptırılması :

Php ile çalışmak..!

*********** kullanıcı hazırladığınız forma e-posta adresini girerken içerisine html ayracı koyabilir. Kişi art niyetli ise bu kodlarla sayfa bütünlüğünü bozabilir.

Değişkenlerle çalışmak

-Global ve yerel olmak üzere 2 ye ayrılırlar.
-Script tin başında tanımlanırsa global, fonksiyon içinde tanımlanırsa yerel olur.
-globalde tanımlanan isim fonksiyon içinde tanımsızdır(boştur.) ama istenirse function satırından sonra global $degisken yapılabilir.
-php scriptlerde require ve include ile dahil edilen dosyalarda global değişken sahasındadır.

 

Süper globaller

-Bunları kullanırken büyük harf kullanmak gerekiyor.
-Phpinfo(); komutu ile sistemde kullanılabilecek olan süper globellerden $_SERVER[“REMOTE_ADDR”] Gibi olanlar görülebilir.
-$_ENV değişkenlerinin hangilerinin açık olduğunu görmek içinde…
<?
ECHO “<TABLE><TR><TD>*****ANAHTAR*****</TD><TD> *****DEGER*****</TD></TR>”;
foreach ($_ENV AS $ANAHTAR => $DEGER)
ECHO “<TR><TD>$ANAHTAR</TD><TD> $DEGER</TD></TR>”;
?>
Komutları kullanılabilir.

Php de Rastgele sayı üretimi

Php de Dizi değişkenler 2

Foreach();

– dizinin tüm elemanlarını göstermeye yarar. Döngüyü kendi kurar.

***** foreach() yapısını ; dizi değişkenlerin anahtarlarını da devreye katarak kullanabiliriz.
Böylece hangi anahtara karşılık geldiği görülür. Aşağıdaki gibi.

Bu prg nin çıktısı
anahtar – değer
0 = ali
1 = veli
2 = zeynep

çok boyutlu dizinin ele alınışı altta;

Dizi değişken fonksiyonları

Dizi eleman sayısını öğrenmek aşağıda;

Dizide sıralama (alfabetik ve nümerik);

Sort sıralama yapar
Count (dizi)à eleman sayısını verir
Array_filteràfiltreleme yapar
In_arrayà eleman aramayı sağlar, varsa true değeri döner
Örnek

Php de Metin işlemleri

Php de Metinlerin düzenlenmesi

256 kodu gösteren prg

Genel kodlar

– nl2br(); karakter dizisini satır sonu ayraçlarını (\r\n)html <br>ile değiştirir.
– strip_tags() karakter dizisini html ve php ayraçları temizlenmiş olarak döndürür.
– Addslashes()karakter dizisindeki saklı karakterlerin başında \işareti olacak şekilde döndürür. Örn $ à \$ olur
– stripslashes() \ işarti ayıklanır.
– htmlspecialchars () karakter dizisi gerekli karakterler HTML ENTITY’lerine çevrilerek döndürülür.
Örn < işaret &lt; olur

Php de Metinlerin parçalanması ve birleştirilmesi

Substr();

Explode( ); belirlenen karaktere göre metni parçalar. Örn @
Explode (“ayırac”,”metin”,kaçparça);

implode (“ayrac”,dizi_metin); buda birleştiriyor.

Php de Metinlerde arama / değiştirme

Strstr( ); bul işlemini yapar
Basit arama yapar, eğer parça yoksa FALSE, varsa işaretten sonrası yeni değişkene gelir.

Yada

Olabilir.

Str_replace( ); bul ve değiştir işlemi
– küçük büyük harf duyarlıdır..!
Str_replace(“aranan”,”yerine_konulan”,”metin”);

Php de Tarih ve saat işlemleri

TIMESTAMP Zaman damgası:

Sonuc
1 satır–1126184786———-0.10937700 1126184786
2.satır–1126184786———-1126184786.1094

Sayfanın kaç saniyede oluştuğunu bulan prg (ben yaptım ben 🙂

STRTOTIME( )

Strtotime (zaman_tanımlayıcısı)
1 ocak 1970 ten istenilen zamana kadar gecen süreyi hesaplar.
Strtotime(“now”)o ana kadarki zaman
Strtotime (“+1day”)bir sonraki güne kadar
Strtotime(“-3week”)3 hafta sonrası
Strtotime(“+1month”) bir ay sonrasına
Strtotime (“1 February 2002”)1 subat 2002ye göre gecen zaman

Diğer bilgilerin formatı

1 saatim su anda 08:14:49 AM
2 bugün haftanın 4. ve ayın 22. günü.
3 tarih ay-gün-yıl olarak bugün 09-22-2005
4 rfc 822 formatına göre tarih Thu, 22 Sep 2005 08:14:49 +0300
5 bundan bir hafta sonra yılın 271. günü olacak.
6 bundan 8 ay sonra 2006yılında olacagız

php de mktime( ) Komutu

mktime() fonksiyonunu kullanarak bildiğimiz bir tarihi zaman damgası (timestamp) türünden elde edebiliriz.
mktime (saat,dakika,saniye,ay,gün,yıl)

1 ocak 1970 ile 1 ocak 2005 (saat 00:00:00) tarihi arasında
1104530400 saniye bulunmaktadır.

checkdate( )

tarihin geçerli olup olmadığını kontrol eder. Geçerli ise 1 değilse 0 döner.

Checkdate (ay,gun,yil)

Php de e-mail gönderme

mail ( )

mail (eposta_adresi,konu,mesaj,baslik);
baslık belirtmek zorunlu değildir.
Eğer posta gittiyse TRUE, değilse FALSE değeri döner.
*** eposta adresi kısmına , ile ayrılacak şekilde birden fazla adres yazarsak, epostayı birden fazla kişiye aynı anda gönderebiliriz.

Php de http başlıkları

***http başlıkları bir kez gönderildikten sonra , bir daha web sayfasının ileri ki kısımlarında http başlığı eklenemez.

Sayfaların cachelenmesini engellemek :

Php dinamik (sürekli yenilenen) sayfalar üretirler.

Burada dikkat edilecek olan olay sayfa oluşurken bu bilginin ilk başa yazılmasıdır.

Ziyaretçilerin otomatik olarak başka bir sayfaya yönlendirilmeleri

header (“Location:dene2.php”);
veya
header (“Location:http://www.deneme.com”);

Ziyaretçinin kullandığı dile göre yönlendirilmesi

Bu işi php de ön tanımlı olan $_SERVER değişkenlerinden HTTP_ACCEPT_LANGUAGE değişkeni kullanılır.

Php de Cookie’ler (çerezler)

Kullanıcıdan aldığımız bilgileri adres çubuğu üzerinden taşımak yerine cookie tanımlıyoruz.
***Cookie’ler 2. kullanımdan sonra etkili olurlar.
*** cookie ziyaretçimizin bilgisayarında bir bilgiyi saklayabilir ve ziyaretçimiz sayfamızı tekrar ziyaret ettiğinde bu bilgiyi geri alıp kullanabilir.
Cookie ler özellikle e-ticaret sitelerinde son derede önemlidir. Müşterimizin alışveriş sepetine attığı farklı ürünleri takip edebiliriz.
*** cookie yollanacaksa mutlaka web sayfasının herhangi bir bölümü göndermeden önce yapılmalıdır.

Setcookie()

Setcookie (“adı” , değer-değişken, son kullanım tarihi, dizin, domain, güvenlik)
-Ad: cookie nin adı
-Değişken : değişken bilgi – değer
-son kullanım tarihi- expire : sn cinsindendir. bildirilmezse tarayıcı kapanınca cookie silinir. 1 saatlik
cookie için time( ) + 60*60
-dizin

Yolla.php adıyla kaydedin

Buradaki veriyi alacak ve cookie oluşturacak sayfa :
kuki.php adıyla kaydediniz

isset ve empty

 

if(isset($degisken) ) { echo ‘true’; } else { echo ‘false’; }

komut false döner,cunku değişkene tanımlanmış bir değer yok.isset komutu değişken tanımlanmışsa if şartını basar.değişken tanımlanmamışsa else şartını basar

if(empty($degisken) ) { echo ‘true’; } else { echo ‘false’; }

komut true döner,cunku empty ise değişken tanımlanmamışsa if şartını basar,değişken tanımlıysa;else şartını basar.issetin tam tersidir.

İki zaman damgası aralığını sorgulamak

 

$aralikBasiUnixTimestamp = mktime ( 0,0,0,12,1,2008); // “2008-12-01 00:00:00”
$aralikSonuUnixTimestamp = mktime ( 23,59,59,12,31,2008); // “2008-12-31 23:59:59”

$query = “SELECT * FROM tablo1 WHERE tarih BETWEEN “.
“$aralikBasiUnixTimestamp AND $aralikSonuUnixTimestamp”; 

timestamp ı tarihe çevirmek

SELECT FROM_UNIXTIME(1196440219);
Çıktısı -> ‘2007-11-30 10:30:19’

Yazar: Mustafa Şadoğlu

Mustafa sitemizde 109 yazı eklemiş...

Share