PHP5 Email Doğrulama

PHP5 ile email doğrulamak için “filter_var” fonksiyonunu kullanabiliriz. Ancak sisteminizde  php 5.2 ve üstü versiyonlar yüklü olmalıdır.

filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) ile email geçerliliğini kontroledebiliriz.
filter_var($email, FILTER_SANITIZE_EMAIL) ile email alanına girilen zararlı karakterleri temizleyebiliriz.

Denemek  isterseniz:  Email Doğrulama

PHP5 Email  Doğrulama Kodları:

Eğer konuyla ilgiliyseniz checkdnsrr(), getmxrr(), fsockopen() komutlarına bakmanızı tavsiye ederim. Bu komutlarıda kullanarak yazılan email adresinin gerçek bir domaine ait olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Böylece email geçerliliğini sorguladık…
Vatana millete hayırlı olsun

Yazar: Mustafa Şadoğlu

Mustafa sitemizde 109 yazı eklemiş...

Share