Q MATİK (BANKA SIRALAMA SİSTEMİ)

C#   Q MATİK ( BANKA SIRALAMA SİSTEMİ )..

SIRALA BUTONUNA BASARAK SIRAYA MÜŞTERİ ALINIYOR..

SIRAYLA 1 BİREYSEL 2 TİCARİ MÜŞTERİNİN İŞLEMLERİ YAPILMAKTADIR..

SIRADA KİMSE KALMAIŞTIR..

SAAT 8:00-12:00 VE 13:00-17:00 ARASINDA İŞLEM YAPILMAMAKTADIR..

KODLAR..

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsApplication4

{

public partial class Form1 : Form

{

//değişkenler tanımlanıyor..

int fth = 0;

int saat = 0;

int fly = 0;

int fth_fly = 0;

int sayac = 0;   //İşlem yapan kişi sayısını tutar..

int bireysel = 0;  //Sıraya giren bireysel müşterilerin sayısını tutar..

int ticari = 100;   //Sıraya giren ticari müşterilerin sayısını tutar..

int arg = 0;    //Bireysel müşteriler arasında işlem yapan kişilerin sayısını tutar..

int arg1 = 0;   //Ticari müşteriler arasında işlem yapan kişilerin sayısını tutar..

int durum=0;    //Müşterilerin arasında bireysel veya ticari müşterilerin olup olmadığını belirtir..

//durum=0  >> Hem bireysel hem de ticari müşteri olduğunu belirtir..

//durum=1  >> Sadece ticari müşteri olduğunu belirtir..

//durum=2  >> Sadece bireysel müşteri olduğunu belirtir..

//durum=3  >> Müşteri kalmadığını belirtir.. İşlemleri durdurmak için kullanılmaktadır..

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

//Masa1 Butonu..

int saat = Convert.ToInt32(System.DateTime.Now.ToString(“HH”)); //Sistem saati alınıyor..

//Sistem saati mesai saatleri dışında olup olmadığı kontrol ediliyor.. (Mesai 8:00 da açılır, 17:00 da kapanır ve 12:00 ve 13:00 arası öğle arasıdır.. )

if ((saat < 8 ) || (saat == 12) || (saat > 17))

{

MessageBox.Show(“Mesai Saatlerimiz 8:00-17:00 arasındadır. Bu saatler dışında işlem yapılmamaktadır.”);

}

else

{

fth = 1;

textBox1.ForeColor = Color.Red;

textBox2.ForeColor = Color.Black;

textBox3.ForeColor = Color.Black;

//Eğer sırada hiç müşteri yoksa uyarı vererek işlemleri durdurur..

if ((arg == bireysel) && (arg1 == ticari – 100))

{

MessageBox.Show(“Sırada kimse yok!..”); //Uyarı verdiriliyor..

button1.Enabled = false;    //

button2.Enabled = false;    //Butonlar işleme kapanıyor..

button3.Enabled = false;    //

durum = 3; //Müşteri yoksa eğer program içerisindeki diğer işlemlerin pasif olması için durum=3 olarak ayarlandı..

timer1.Enabled = false;

textBox1.ForeColor = Color.Black;

textBox2.ForeColor = Color.Black;

textBox3.ForeColor = Color.Black;

label1.ForeColor = Color.Black;

label2.ForeColor = Color.Black;

}

else if (arg == bireysel)

{

durum = 1;  //Bireysel müşteri yoksa eğer durum=1 olarak ayarlanır ve sadece ticari müşteriler ile ilgili işlemler yapılması sağlanır..

}

else if (arg1 == ticari-100)

{

durum = 2;  //Ticari müşteri yoksa eğer durum=1 olarak ayarlanır ve sadece bireysel müşteriler ile ilgili işlemler yapılması sağlanır..

}

if (durum == 0) //durum=0 ise yani hem bireysel hem de ticari müşteri varsa..

{

//Sırayla 1 tane bireysel 2 tane ticari müşteri alınması için sayacın 3e bölünmesinden kalan 0 olduğu durumlarda bireysel müşteriler alınarak sağlanıyor..

if ((sayac % 3) == 0)

{

textBox1.Text = listBox1.Items[arg].ToString();

label1.Text = “Masa 1:”;

label2.Text = listBox1.Items[arg].ToString();

sayac = sayac + 1;  //Genel sayaç 1 arttırılıyor..

arg = arg + 1;  //Bireysel müşteri sayacı 1 arttırılıyor..

}

else

{

textBox1.Text = listBox2.Items[arg1].ToString();

label1.Text = “Masa 1:”;

label2.Text = listBox2.Items[arg1].ToString();

sayac = sayac + 1;  //Genel sayaç 1 arttırılıyor..

arg1 = arg1 + 1;    //Ticari müşteri sayacı 1 arttırılıyor..

}

}

else if (durum == 1)  //durum=2 ise yani sadece ticari müşteri varsa..

{

textBox1.Text = listBox2.Items[arg1].ToString();

label1.Text = “Masa 1:”;

label2.Text = listBox2.Items[arg1].ToString();

sayac = sayac + 1;  //Genel sayaç 1 arttırılıyor..

arg1 = arg1 + 1;    //Ticari müşteri sayacı 1 arttırılıyor..

}

else if (durum == 2)  //durum=2 ise yani sadece bireysel müşteri varsa..

{

textBox1.Text = listBox1.Items[arg].ToString();

label1.Text = “Masa 1:”;

label2.Text = listBox1.Items[arg].ToString();

sayac = sayac + 1;  //Genel sayaç 1 arttırılıyor..

arg = arg + 1;  //Bireysel müşteri sayacı 1 arttırılıyor..

}

}}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

//Masa2 Butonu..

int saat = Convert.ToInt32(System.DateTime.Now.ToString(“HH”)); //Sistem saati alınıyor..

//Sistem saati mesai saatleri dışında olup olmadığı kontrol ediliyor.. (Mesai 8:00 da açılır, 17:00 da kapanır ve 12:00 ve 13:00 arası öğle arasıdır.. )

if ((saat < 8 ) || (saat == 12) || (saat > 17))

{

MessageBox.Show(“Mesai Saatlerimiz 8:00-17:00 arasındadır. Bu saatler dışında işlem yapılmamaktadır.”);

}

else

{

fth = 2;

textBox2.ForeColor = Color.Red;

textBox1.ForeColor = Color.Black;

textBox3.ForeColor = Color.Black;

//Eğer sırada hiç müşteri yoksa uyarı vererek işlemleri durdurur..

if ((arg == bireysel) && (arg1 == ticari – 100))

{

MessageBox.Show(“Sırada kimse yok!..”); //Uyarı verdiriliyor..

button1.Enabled = false;    //

button2.Enabled = false;    //Butonlar işleme kapanıyor..

button3.Enabled = false;    //

durum = 3;  //Müşteri yoksa eğer program içerisindeki diğer işlemlerin pasif olması için durum=3 olarak ayarlandı..

timer1.Enabled = false;

textBox1.ForeColor = Color.Black;

textBox2.ForeColor = Color.Black;

textBox3.ForeColor = Color.Black;

label1.ForeColor = Color.Black;

label2.ForeColor = Color.Black;

}

else if (arg == bireysel)

{

durum = 1;  //Bireysel müşteri yoksa eğer durum=1 olarak ayarlanır ve sadece ticari müşteriler ile ilgili işlemler yapılması sağlanır..

}

else if (arg1 == ticari – 100)

{

durum = 2;  //Ticari müşteri yoksa eğer durum=1 olarak ayarlanır ve sadece bireysel müşteriler ile ilgili işlemler yapılması sağlanır..

}

if (durum == 0) //durum=0 ise yani hem bireysel hem de ticari müşteri varsa..

{

//Sırayla 1 tane bireysel 2 tane ticari müşteri alınması için sayacın 3e bölünmesinden kalan 0 olduğu durumlarda bireysel müşteriler alınarak sağlanıyor..

if ((sayac % 3) == 0)

{

textBox2.Text = listBox1.Items[arg].ToString();

label1.Text = “Masa 2:”;

label2.Text = listBox1.Items[arg].ToString();

sayac = sayac + 1;  //Genel sayaç 1 arttırılıyor..

arg = arg + 1;  //Bireysel müşteri sayacı 1 arttırılıyor..

}

else

{

textBox2.Text = listBox2.Items[arg1].ToString();

label1.Text = “Masa 2:”;

label2.Text = listBox2.Items[arg1].ToString();

sayac = sayac + 1;  //Genel sayaç 1 arttırılıyor..

arg1 = arg1 + 1;    //Ticari müşteri sayacı 1 arttırılıyor..

}

}

else if (durum == 1)    //durum=2 ise yani sadece ticari müşteri varsa..

{

textBox2.Text = listBox2.Items[arg1].ToString();

label1.Text = “Masa 2:”;

label2.Text = listBox2.Items[arg1].ToString();

sayac = sayac + 1;  //Genel sayaç 1 arttırılıyor..

arg1 = arg1 + 1;    //Ticari müşteri sayacı 1 arttırılıyor..

}

else if (durum == 2)    //durum=2 ise yani sadece bireysel müşteri varsa..

{

textBox2.Text = listBox1.Items[arg].ToString();

label1.Text = “Masa 2:”;

label2.Text = listBox1.Items[arg].ToString();

sayac = sayac + 1;  //Genel sayaç 1 arttırılıyor..

arg = arg + 1;  //Bireysel müşteri sayacı 1 arttırılıyor..

}

}}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

//Masa3 Butonu..

int saat = Convert.ToInt32(System.DateTime.Now.ToString(“HH”)); //Sistem saati alınıyor..

//Sistem saati mesai saatleri dışında olup olmadığı kontrol ediliyor.. (Mesai 8:00 da açılır, 17:00 da kapanır ve 12:00 ve 13:00 arası öğle arasıdır.. )

if ((saat < 8 ) || (saat==12) || (saat > 17))

{

MessageBox.Show(“Mesai Saatlerimiz 8:00-17:00 arasındadır. Bu saatler dışında işlem yapılmamaktadır.”);

}

else

{

fth = 3;

textBox3.ForeColor = Color.Red;

textBox2.ForeColor = Color.Black;

textBox1.ForeColor = Color.Black;

//Eğer sırada hiç müşteri yoksa uyarı vererek işlemleri durdurur..

if ((arg == bireysel) && (arg1 == ticari – 100))

{

MessageBox.Show(“Sırada kimse yok!..”); //Uyarı verdiriliyor..

button1.Enabled = false;    //

button2.Enabled = false;    //Butonlar işleme kapanıyor..

button3.Enabled = false;    //

durum = 3;  //Müşteri yoksa eğer program içerisindeki diğer işlemlerin pasif olması için durum=3 olarak ayarlandı..

timer1.Enabled = false;

textBox1.ForeColor = Color.Black;

textBox2.ForeColor = Color.Black;

textBox3.ForeColor = Color.Black;

label1.ForeColor = Color.Black;

label2.ForeColor = Color.Black;

}

else if (arg == bireysel)

{

durum = 1;  //Bireysel müşteri yoksa eğer durum=1 olarak ayarlanır ve sadece ticari müşteriler ile ilgili işlemler yapılması sağlanır..

}

else if (arg1 == ticari – 100)

{

durum = 2;  //Ticari müşteri yoksa eğer durum=1 olarak ayarlanır ve sadece bireysel müşteriler ile ilgili işlemler yapılması sağlanır..

}

if (durum == 0) //durum=0 ise yani hem bireysel hem de ticari müşteri varsa..

{

//Sırayla 1 tane bireysel 2 tane ticari müşteri alınması için sayacın 3e bölünmesinden kalan 0 olduğu durumlarda bireysel müşteriler alınarak sağlanıyor..

if ((sayac % 3) == 0)

{

textBox3.Text = listBox1.Items[arg].ToString();

label1.Text = “Masa 3:”;

label2.Text = listBox1.Items[arg].ToString();

sayac = sayac + 1;  //Genel sayaç 1 arttırılıyor..

arg = arg + 1;  //Bireysel müşteri sayacı 1 arttırılıyor..

}

else

{

textBox3.Text = listBox2.Items[arg1].ToString();

label1.Text = “Masa 3:”;

label2.Text = listBox2.Items[arg1].ToString();

sayac = sayac + 1;  //Genel sayaç 1 arttırılıyor..

arg1 = arg1 + 1;    //Ticari müşteri sayacı 1 arttırılıyor..

}

}

else if (durum == 1)    //durum=2 ise yani sadece ticari müşteri varsa..

{

textBox3.Text = listBox2.Items[arg1].ToString();

label1.Text = “Masa 3:”;

label2.Text = listBox2.Items[arg1].ToString();

sayac = sayac + 1;  //Genel sayaç 1 arttırılıyor..

arg1 = arg1 + 1;    //Ticari müşteri sayacı 1 arttırılıyor..

}

else if (durum == 2)    //durum=2 ise yani sadece bireysel müşteri varsa..

{

textBox3.Text = listBox1.Items[arg].ToString();

label1.Text = “Masa 3:”;

label2.Text = listBox1.Items[arg].ToString();

sayac = sayac + 1;  //Genel sayaç 1 arttırılıyor..

arg = arg + 1;  //Bireysel müşteri sayacı 1 arttırılıyor..

}

}}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

{

fth = 0;

fly = 0;

fth_fly = 0;

timer1.Enabled = true;

//Sıra butonu..

int saat = Convert.ToInt32(System.DateTime.Now.ToString(“HH”)); //Sistem saati alınıyor..

if ((saat < 8 ) || (saat == 12) || (saat > 17))

{

MessageBox.Show(“Mesai Saatlerimiz 8:00-17:00 arasındadır. Bu saatler dışında işlem yapılmamaktadır.”);

}

else

{

//İşlemlerin aktifleşmesi için durum değişkeninin değeri 0 yapılıyor..

if (durum != 0)

{

durum = 0;

}

//Butonlar işleme açılıyor..

button1.Enabled = true;

button2.Enabled = true;

button3.Enabled = true;

//Bireysel müşteri..

if (radioButton1.Checked == true)

{

bireysel = bireysel + 1;

textBox4.Text = Convert.ToString(bireysel);

listBox1.Items.Add(bireysel);

}

//Ticari müşteri..

if (radioButton2.Checked == true)

{

ticari = ticari+ 1;

textBox4.Text = Convert.ToString(ticari);

listBox2.Items.Add(ticari);

}

}

}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)

{

//Renk ayarları..

//Sıra masa1 de ise..

if (fth == 1)

{

fth_fly=fth_fly+1;

if (fth_fly == 1)

{

textBox1.ForeColor = Color.White;

}

else if (fth_fly == 2)

{

textBox1.ForeColor = Color.Red;

fth_fly = 0;

}

textBox2.ForeColor = Color.Black;

textBox3.ForeColor = Color.Black;

}

//Masa2..

else if (fth == 2)

{

fth_fly = fth_fly + 1;

if (fth_fly == 1)

{

textBox2.ForeColor = Color.White;

}

else if (fth_fly == 2)

{

textBox2.ForeColor = Color.Red;

fth_fly = 0;

}

textBox1.ForeColor = Color.Black;

textBox3.ForeColor = Color.Black;

}

//Masa3..

else if (fth == 3)

{

fth_fly = fth_fly + 1;

if (fth_fly == 1)

{

textBox3.ForeColor = Color.White;

}

else if (fth_fly == 2)

{

textBox3.ForeColor = Color.Red;

fth_fly = 0;

}

textBox1.ForeColor = Color.Black;

textBox2.ForeColor = Color.Black;

}

//Label..

fly = fly + 1;

if (fly == 1)

{

label1.ForeColor = Color.Black;

label2.ForeColor = Color.Black;

}

else if (fly == 2)

{

label1.ForeColor = Color.Red;

label2.ForeColor = Color.Red;

fly = 0;

}

}

private void Form1_Activated(object sender, EventArgs e)

{

label5.Text = “Sistem zamanı:” + Convert.ToString(System.DateTime.Now);

}

private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)

{

//Sistem zamanı yazdırılıyor..

label5.Text = “Sistem zamanı:” + Convert.ToString(System.DateTime.Now);

}

}

}

BY F4T1H-FLY

Yunus Emre UZUN‘a Yardımlarından Dolayı Teşekkür Ederim..

Yazar: Fatih HACIOĞLU

Fatih HACIOĞLU sitemizde 1 yazı eklemiş...

Share