SEO’ nun Önemi

Kodlarda cachelemeyle ilgili kısımları şimdilik önemsemeyin, burada işin özü veritabani_islemleri’ leri sınıfımızdan KatagoriListesi dataset’ imiz getiriliyor.*Burada TypeName ile hangi nesnemizi kullanacağımızı bildiriyoruz. Bu, bizim uygulamamızda yukarda oluşturduğumuz yönetim işlerimizi kapsayan yönet sınıfı. Ayrıca buradan hangi select metodunu kullanacağımızı da SelectMethod ile belirtiyoruz. Bu kısımda seo çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

Buraya kadar yaptığımız işlemler oldukça ara katmanı olan biraz karışıkmış gibi gözüken işlemler. Ancak her şeye tepeden şematik olarak bakarsak aslında o kadarda zor olmadığını görürüz.*Kategoriler menusunu görüntülerkenki yaptığımız işlemleri anlamak önemli. Çünkü yazının bundan sonraki kısımlarında da aynı metotla çalışacağız.

Projemizi tasarlarkenki model üzerine düşünürsek, yaptığımız işlemler şematik olarak yukarıdaki şekilde görüldüğü gibidir.*Veritabanı işlemlerini yapacak olan class’ımızdan verilerimizi stored procedure vasıtasıyla temin ediyoruz.

Daha sonra mantıksal olarak iş katmanın da bulunan bir yönet sınıfı oluşturarak veri katmanındaki sınıfımızdan bu verileri temin ediyoruz. Uygulamanın sunum katmanında veri görüntüleme kontrolümüz olan repeater’da iş katmanından gelecek verileri ObjectDataSource kontrolüyle elde ediyoruz.

Bu tablo uygulamamız boyunca neredeyse hiç değişmeyecek. Sadece kullanılan metot, fonksiyon, stored procedure, görüntüleme kontrollerinin ismi değişecek ama uygulamamızın temel işleyişi böyle olacak. Bu şema üç katmalı modelin gerçek hayata geçirilmiş bir modelidir. Veriler sunum katmanımıza kadar getirildi. Artık son birkaç şey daha yapmamız gerek. Bu aşamada arama motoru optimizasyonu‘ nun önemi daha da artmaktadır.

Yazar: Dahiweb Ekibi

Dahiweb Ekibi sitemizde 19 yazı eklemiş...

Web & İnterface Designer

Share