Spry Bölgesi Oluşturma CS.4

Spry çerçevesi iki tür bölge kullanır: biri tablolar ve yineleme listeleri gibi veri nesnelerinin etrafını çevreleyen Spry bölgesi ve diğeri bir Dreamweaver sayfasındaki verilerin dinamik olarak güncelleştirilmesini sağlamak için ana tabloyla birlikte kullanılan Spry Ayrıntı Bölgesi.

Spry veri nesneleri Spry Bölgesinin içinde bulunmalıdır. (Sayfaya Spry bölgesi eklemeden önce Spry nesnesi eklemeye çalışırsanız, Dreamweaver sizi Spry bölgesi eklemeniz için uyarır.) Spry bölgeleri varsayılan olarak HTML div barındırıcılarının içindedir. Bölgeleri, tablo eklemeden önce ekleyebilir, bir tablo veya yineleme listesi eklediğinizde otomatik olarak ekleyebilir veya varolan tabloların veya yineleme listesi nesnelerinin etrafına sarabilirsiniz.

 • Ekle > Spry > Spry Bölgesi’ni seçin.
  Ayrıca Ekle panelindeki Spry kategorisinde bulunan Spry Bölgesi düğmesini de tıklatabilirsiniz.
 • Nesne kabı için <div> ya da <span> seçeneğini işaretleyin. Varsayılan olarak <div> kabı kullanılır.
 • Aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyin:
  • Spry Bölgesi oluşturmak için eklenecek bölge türü olarak Bölge (varsayılan) seçeneğini işaretleyin.
  • Spry Ayrıntı Bölgesi oluşturmak için Ayrıntı Bölgesi seçeneğini işaretleyin. Başka bir Spry bölgesindeki veriler değiştiğinde güncelleştirilen dinamik veriler bağlamak istiyorsanız yalnızca ayrıntı bölgesi kullanın.
  Önemli: Ana tablo bölgesinden farklı <div> öğesinde ayrıntılı bölge eklemeniz gerekir. Ekleme noktasını tam olarak yerleştirmek için Kod görünümünü kullanmanız gerekebilir.
 • Menüden Spry veri kümenizi seçin.
 • Bir nesne için tanımlanmış bölge oluşturmak ya da bölgeyi değiştirmek istiyorsanız nesneyi seçin ve aşağıdakilerden birini seçin:
  Seçimi Sar
  Nesnenin etrafına yeni bir bölge yerleştirir.

   

  Seçimi Değiştir
  Nesne için varolan bir bölgeyi değiştirir.

   

 • Tamam’ı tıklattığınızda, Dreamweaver uygulaması “Spry Bölgesinin İçeriği Buraya Gelecek” yazısıyla birlikte sayfanıza bir bölge yer tutucusu yerleştirir. Bu yer tutucu metnini, bir tablo veya yineleme listesi gibi bir Spry veri nesnesiyle ya da Ciltlemeler (Pencere> Ciltlemeler) panelinden dinamik verilerle değiştirebilirsiniz.
 • Ciltlemeler paneli, veri kümesindeki mevcut verileri görüntüler.

   

  Not: Ciltlemeler panelinde listelenen bazı yerleşik Spry öğeleri de vardır (ds_RowID, ds_CurrentRowID ve ds_RowCount). Spry bunları dinamik ayrıntı bölgelerinin nasıl güncelleştirileceğini belirlerken kullanıcının tıklattığı satırı tanımlamak için kullanır.
 • Yer tutucu metnini bir Spry veri nesnesiyle (örneğin bir Spry Tablosuyla) değiştirmek için, Ekle panelinin Spry data kategorisinde ilgili Spry veri nesnesini tıklatın.
 • Yer tutucu metnini dinamik verilerle değiştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
  • Bir ya da daha fazla öğeyi Ciltlemeler panelinden seçili metnin üstüne sürükleyin.
  • Kod görünümünde, bir ya da daha fazla öğenin kodunu doğrudan yazın. Bu formatı kullanın: {verikümesi-adı::öğe-adı}, örneğin {ds1::category}. ya da {dsProducts::desc}. Dosyanızda yalnızca bir tek veri kümesi kullanıyorsanız ya da bölge için tanımladığınız aynı veri kümesindeki veri öğelerini kullanıyorsanız, veri kümesi adını çıkarabilir ve yalnızca {category} ya da {desc} yazabilirsiniz.

  Bölgenizin içeriğini tanımlamak için kullandığınız yöntem hangisi olursa olsun, HTML kodunuza aşağıdaki satırlar eklenir:

 • Yazar: Emre Demir

  Emre Demir sitemizde 17 yazı eklemiş...

  Share