SQL’IN ETKİ ALANI

SQL, ANSI ve ISO tarafından bir standart olarak tanımlanmış olsada, bu standartlar üzerinden yola çıkarak birçok değişiklikler meydana getirilmiş ve çeşitlenmeler oluşturulmuştur. Bunlar Oracle Şirketi’nin yapmış olduğu PL/SQL veya Sybase, IBM firmasının geliştirdiği SQL PL (SQL Procedural Language) ve Microsoft şirketinin geliştirdiği Transact-SQL dilleridir. Ayrıca şirketler ticari ürünlerinde SQL standartlarının temel özelliklerini nadir olarak desteklemekte, onun yerine kendi oluşturmuş olduğu türleri tercih etmektedirlerŞirketlerin standartların dışında kendi türlerini geliştiriyor olmaları, dilin taşınabilirliğini zorlaştırmaktadır. Kısacası bir ortamdan başka bir ortama küçük değişikliklerle birlikte kolayca taşıyabileceğiniz ANSI C ve ya ANSI Fortran’ın aksine, SQL diliyle yazılmış kodların, büyük yapısal değişiklikler yapmadan bir ortamdan başka bir ortama aktarılması hayli zordur. Bunun nedenlerini ise şöyle açıklayabiliriz :
uygulanmıyor olması.
Standartların bir çok alanda, veritabanının nasıl davranması gerektiğini belirleyememiş olması.
SQL standartlarının oluşmasıyla birlikte veritabanı uygulaması için kullanılacak sözdizimi kesin bir şekilde belirlenmiştir. Standartlar dilin yapısını anlam bilimi açısından iyi tanımlamamış ve bir çok alanda anlam karmaşasının oluşmasına neden olmuştur.
SQL özel bir amaç (İlişkisel bir veritabanında bulunan bilgilerin sorgulanmasını sağlamak.) için üretilmiştir. Bu yönüyle SQL, geniş kapsamlı probemleri çözmek için tasarlanmış olan C veya BASIC gibi programlama dilleri gibi imperative bir dil olmaktan çok, bir set-based, declarative programlama dilidir.
SQL’in tam anlamıyla bir programlama diline dönüşebilmesini sağlamak amacıyla, ilk yöntem olarak PL/SQL gibi dil uzantıları, SQL’in getirmiş olduğu avantajlar gözönünde bulundurularak tekrardan tasarlanmıştır. İkinci yöntem ise, kodun programın içerisinde gömülü olması ve veritabanı ile etkileşimli çalışmasını sağlamak olmuştur. Örneğin, Oracle ve diğer diller veritabanlarında Java’yı barındırırken, PostgreSQL dili, Perl, Tcl ve C dilini de kapsayan büyük çaptaki bir dil grubu kullanılarak, kendi içerisinde fonksiyon yazılmasına izin vermektedir…

alıntı

Yazar: zaferaltun

zafer altun sitemizde 12 yazı eklemiş...

Share