SQL’in TARİHİ

Dr. Edgar F. Codd’un 1970 yılının Haziran ayında, Association for Computing Machinery (ACM) dergisinde (“A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks”) adında, önemli bir yazısı yayınlanmıştır. Codds’un modeli ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri (Relational Database Management System, RDBMS/RDMS) için uygun bir model olarak, geniş çevrelerce kabul görmüştür.

Bunun üzerine 1970 lerde, IBM’in San Jose araştırma merkezinde çalışan bir grup yazılım uzmanı, System R adını verdikleri yeni bir veritabanı sistemi geliştirmiştir. Fakat System R tam olarak Codd’un modeline uygun olarak tasarlanmamıştır. IBM daha sonra “Structured English Query Language” (SEQUEL) adı verilen yapısal ingilizce sorgulama dilini, System R içerisinde bulunan verileri işlemek ve değiştirmek için tasarlanmıştır.O tarihlerde SEQUEL isminin, Amerika’daki Hawker-Siddenly Havayolu Şirketi tarafından kullanılması sebebiyle, dilin tasarımcılarından Donald D. Chamberlin ve Raymond F. Boyce isimde değişikliğe gitmiş ve dile SQL adı verilmiştir.
İlk olarak hayata geçirilen ilişkisel veritabanı Ingres’tir. U.C. Berkeley’de 1974 yılında geliştirilen sistem ticari amaçlı olmayıp, başta SQL dilinide desteklememekteydi.
IBM yapmış olduğu bu sistemi test etmek amacıyla, 1978 yılında kullanıcılarına sistemli bir test uygulamıştır. Test sonuçları, sistemin kullanımının kolay olduğu ve sistemin oldukça faydalı olduğu sonucu verince, IBM yaptığı veritabanı sistemindeki başarısını kanıtlamıştır. Daha sonra sistemin SQL’i destekleyen ticari versiyonları yapılmaya başlanmış, 1979 Ağustos’unda System/38, 1981 yılında SQL/DS, 1983 yılında DB2 IBM tarafından piyasaya çıkarılmıştır.
Chamberlin ve Boyce’un ilişkisel veritabanına ilişkin düşüncelerinden etkilenen Relational Software Şirketi Deniz Kuvvetleri ve CIA için kendi RDBMS (Relational Database Management System), veritabanı yönetim sistemini geliştirmişlerdir. Daha sonra, şirket Oracle adını almış ve 1979 yazında, VAX bilgisayarları için geliştirdiği Oracle V2 (Oracle Version 2)’yi piyasaya sürmüştür. Şirket geliştirmiş olduğu bu sistemde bir öncekinden farklı olarak, SQL dilini ticari amaçlı kullanmıştır.

Bunun üzerine 1970 lerde, IBM’in San Jose araştırma merkezinde çalışan bir grup yazılım uzmanı, System R adını verdikleri yeni bir veritabanı sistemi geliştirmiştir. Fakat System R tam olarak Codd’un modeline uygun olarak tasarlanmamıştır. IBM daha sonra “Structured English Query Language” (SEQUEL) adı verilen yapısal ingilizce sorgulama dilini, System R içerisinde bulunan verileri işlemek ve değiştirmek için tasarlanmıştır.O tarihlerde SEQUEL isminin, Amerika’daki Hawker-Siddenly Havayolu Şirketi tarafından kullanılması sebebiyle, dilin tasarımcılarından Donald D. Chamberlin ve Raymond F. Boyce isimde değişikliğe gitmiş ve dile SQL adı verilmiştir.
İlk olarak hayata geçirilen ilişkisel veritabanı Ingres’tir. U.C. Berkeley’de 1974 yılında geliştirilen sistem ticari amaçlı olmayıp, başta SQL dilinide desteklememekteydi.
IBM yapmış olduğu bu sistemi test etmek amacıyla, 1978 yılında kullanıcılarına sistemli bir test uygulamıştır. Test sonuçları, sistemin kullanımının kolay olduğu ve sistemin oldukça faydalı olduğu sonucu verince, IBM yaptığı veritabanı sistemindeki başarısını kanıtlamıştır. Daha sonra sistemin SQL’i destekleyen ticari versiyonları yapılmaya başlanmış, 1979 Ağustos’unda System/38, 1981 yılında SQL/DS, 1983 yılında DB2 IBM tarafından piyasaya çıkarılmıştır.
Chamberlin ve Boyce’un ilişkisel veritabanına ilişkin düşüncelerinden etkilenen Relational Software Şirketi Deniz Kuvvetleri ve CIA için kendi RDBMS (Relational Database Management System), veritabanı yönetim sistemini geliştirmişlerdir. Daha sonra, şirket Oracle adını almış ve 1979 yazında, VAX bilgisayarları için geliştirdiği Oracle V2 (Oracle Version 2)’yi piyasaya sürmüştür. Şirket geliştirmiş olduğu bu sistemde bir öncekinden farklı olarak, SQL dilini ticari amaçlı kullanmıştır.


ANSI (American National Standards Institute) ve ISO (International Organization for Standardization), SQL dilini standartlaştırmak için birçok çalışma yapmıştır. 1986 yılında ANSI, 1987 yılında ise ISO SQL standartlarını oluşturmuştur. Ayrıca, o yıllarda veritabanı yönetimi işiyle uğraşan birçok profesyonel başta “SQL” sözcüğünü “se-qu-el” olarak ifade etmiştir, buna karşın, ANSI bu ifadeyi “es-qu-el” olarak değiştirmiş ve bunu bir standart kabul etmiştir.

Yıl
İsim
Açıklama
1986
SQL-86 (SQL-87)
Standartlar ANSI tarafından oluşturulmuş olup, oluşturulan standartlar ISO tarafından 1987 yılında kabul edilmiştir.
1989
SQL-89
Bir önceki standartlar üzerine birkaç yeni standart eklenmiştir.
1992
SQL-92 (SQL2)
Varolan standartlar büyük ölçüde değiştirilmiştir.
1999
SQL:1999 (SQL3)
Özyinelemeli sorgular, tetikleyiciler, sayısal olmayan türler ve bazı nesne yönelimli özellikler eklenmiştir.
2003
SQL:2003
XML uyumlu bazı özellikler ile satır ve sütunların otomatik üretilen değerler tarafından doldurulması bir standart olarak eklenmiştir.

alıntı

Yazar: zaferaltun

zafer altun sitemizde 12 yazı eklemiş...

Share