1)  Admin Color Schemes Eklentisi: WordPress de admin panelinde bir çok değişiklik yapabiliriz bunlardan bir tanesi