0 ile 9 arasındaki rakamları yazıya çeviren programı if – else ve switch – case yapısı ile