C# ta İki sayı arasındaki asal sayıları bulmamızı sağlayan program…