Bu yazımızda girilen bir sayının faktöriyelini bulan program anlatılmaktadır.. *Faktöriyel:Girilen tamsayının kendisi ve kendisinden  önce 1