Geometrik şekillerin alan ve çevresini hesaplayan uygulama..