PHP- MySQL Kullanarak tablodaki verileri ekranda görüntüleme: Bunun birçok yöntemi olduğunu belirterek anlatmaya başlayalım: mysql_fetch_row, mysql_fecth_array,