Bu makalede string veriler ve gotoxy ile ilgili değişik örnekler var. Sizleri farklı bakış açılarına iteceğini