DOSYALAMA Menü programı kullanılarak ad, soyad girişleri yapıldıktan sonra bunları listeleme, arama.. uses crt; var isim,ad,soy:string;