85)Procedure ile kullanılan klavyeden girilen koordinatlara göre şekli çizen pogram. Çöz:85)uses crt; var a,b,c,d,i:integer; procedure sekil;