71)Onluk (decimal) sayı sitemini ikilik (binary) sayı sistemine çeviren program. Çöz:71)uses crt; var i,say,sayi1:integer; begin clrscr;