LENGTH Girilen bir kelimeyi alfabetik sıraya göre yazan program uses crt; var deg,cumle:string[30];