74)Sayısal loto programını kullanıcının belirlediği kolon sayısına göre yapan program. Çöz:74)uses crt; var i,a,x,kolon:integer; begin clrscr;