Diğer rdbmslerden soyutlayarak yanına mysql’i koyarak bir karşılaştırma yapalım, – Benchmarklar sonucu postgresql’in dizel motor mysql’in